грамада
Портал за юристи
art8

Хроника на един предизвестен провал

Неразумните мерки на държавата за осигуряване на „разумен срок“ на съдебните дела Ретроспекция От римското право е оцеляла сентенцията „Tarda iustitia non est iustitia“ (Бавното правосъдие не е правосъдие). Близо...

Translate »