грамада
Портал за юристи
art-246

КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 2011 Г. НА ГРАЖДАНСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Публикуваните в сайта на ВКС1 данни за тълкувателно дело № 5/2011 г. на ОСГК показват, че тълкувателното решение е било взето трудно. По никое друго тълкувателно дело досега не е...

art-244

ЗА ФАКТИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА ПРИДОБИВНАТА ДАВНОСТ

(по повод ТР № 4/2012 г. на ОСГК на ВКС) Мотивите на ТР № 4/2012 г. на ОСГК на ВКС са забележителни с безрезервното си позоваване на правната теория. Много...

Translate »