грамада
Портал за юристи
грамада art-242

КРИТИЧНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ СТАТИЯТА „ЗА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ КЪМ ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ “

Предвид популяризирането чрез масмедии на журналистически трактовки и учебни разработки, възприемани от юридически некомпетентен читател като утвърдени правни конструкции, валидни и прилагани в реално действащото правораздаване, на същия читател следва...

СК-медицинска-помощ

Особености в приложението на чл.72, чл.78(1–4) ГПК (относно разноските в съдебното производство)

Динамичното развитие на обществено–икономическите отношения в България през последните 25 години предпостави необходимостта от преустройство и в правната система, реализирано чрез многобройни и непрекъснато извършвани промени в нормативната им регулация...

Translate »