ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ

                                               ГЛАВА 4

 1. А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо.
 2. Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички.
 3. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае; защото, които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото
 4. и слагаха пред нозете на апостолите; и се раздаваше всекиму според нуждата.
 5. Така, Иосия, наречен от апостолите Варнава, което значи син на утеха, левит, родом от Кипър,
 6. който си имаше нива, продаде я, донесе парите и ги сложи пред нозете на апостолите.

                                              ГЛАВА 5

 1. А един мъж, на име Анания, с жена си Сапфира, като продаде имот,
 2. скри от стойността, със знанието и на жена си, а една част донесе и сложи пред нозете на апостолите.
 3. Но Петър каза: Анание, защо сатаната изпълни сърцето ти да излъжеш Духа Светаго и да скриеш от стойността на нивата?
 4. Докато беше непродадена, не беше ли твоя, и като я продаде, стойността не беше ли в твоя власт? Защо вложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога.
 5. Като чу тия думи, Анания падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това.
 6. А младежите станаха, покриха го, и, като го изнесоха, погребаха го.
 7. След като минаха около три часа, влезе и жена му, без да знае, какво се е случило.
 8. А Петър я попита: кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? Тя отговори: да, за толкова.
 9. Но Петър й каза: защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на ония, които погребаха мъжа ти; и тебе ще изнесат.
 10. И тя веднага падна пред нозете му и издъхна. Като влязоха младежите, намериха я мъртва, изнесоха я и погребаха до мъжа й.
 11. И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това.

=======================================================


star