Mark_Avrelii

(Работно заглавие – „Проглеждането на Темида“)

Съдебните  реформи като  ехо от сградата на ВАС, или – какво ли става, когато няма протокол и обсъждане ……

Извлечение от протокол от събрание на Асоциация на българските административни съдии (АБАС), проведено в сградата на ВАС през 2017 г.

Председателят (шефът –  maestoso):  Колеги, преминаваме към обсъждане на т.2 от дневния ред – място и дата за провеждане на отчетно-изборното събрание. Трябва да започнем по-отдалече, че датите бързо се пълнят. Аз имам идея, но нека първо чуем и вашите предложения.

Съдия №1 (agitato):  Сещам се за едно място в гр.Котел. Казва се „Изворите„, но не мога да дам повече информация в момента.

Съдия №2 (con anima ):   Аз мога да проверя в района на Добрич и курортните места около него за подходяща хотелска база за провеждане на събранието.Мисля,че може да се намери нещо подходящо.

Съдия №3 (con tristezza): Аз знам този хотел в гр.Котел,за който говори.Базата му е много малка, има около 15 стаи,един ресторант и мисля бар и след това няма къде да се отиде а ние на тези събрания се събиране около 60-70 човека.

Съдия №4 (con bravura): Много   хубаво    място    е    Главатарски    хан    в гр.Кърджали, но  мисля,  че няма  да  има  толкова стаи.

Съдия № 5 (agitato):  Да  отидем  във  Варна.

Съдия № 6 (malinconico ): Ако кажете, няма проблем, но по това време на годината – ноември няма какво да се гледа и прави във Варна. Времето е много ветровито.

Съдия № 3 (quieto ): Аз предлагам хотел „Самоков“ в Боровец. Вече сме били там. Хубаво е, особено ако падне сняг и е сравнително евтино

Съдия № 5( con pieta ) На  Боровец   може    да     се  види   само    резиденцията  на  царя, няма   какво  друго да се  види.

Председателят (шефът –  con grandezza ): Колеги аз ви казах,че имам идея,но изчаквах да чуем вашите предложения.Моята идея е за Сандански ако не възразявате…… Отделно от това има къде да се отиде – до къщата на баба Ванга, до Мелник, може до Гърция да се отскочи, зависи какво ние ще решим.

Съдия № 6 (agitato ): Колеги,аз съм за Сандански.Мисля,че там ще бъде най-добре,близо е до София и има какво да се види.

Съдия № 4 (agitato): И аз съм за Сандански.Предпочитам х.“Шарлопов“ или „ Парк Пирин“ както се казва още,за него съм чувала много хубави неща.

Съдия №5 (agitato): От Сандански хората (бел.наша – съдиите ) могат да се разходят, до Гърция или Македония. Може да направим един обяд в Струмица.Хотел „Шарлопов“ е разкошен хотел,малко е скъп,но си заслужава цената.

Съдия №2 (con semplicita): Сандански е малко встрани, но има големи хотели, с много интересни места, които мога да се видят. 

Съдия №1  (оттегля искането си за Котел – agitato ):  При това положение и аз съм съгласна събранието да бъде в Сандански.До колкото съм чула х.“Шарлопов“ е много хубав хотел.

Председателят (шефът -maestoso): Сандански е хубав град с топъл климат. Има какво да се види там. Може да обсъдим пътуване до черквата на баба Ванга, да организираме вечеря в Мелник. Далече е за някои съдилища от страната, това е един от неудобните моменти, но ще организираме транспорт до там. Знаете, че Асоциацията спести 1000 лв. от наградата „Студент на годината“…………. Тези пари може да ги използваме за това. Трябва да потърсим хотел. Аз се сещам за няколко хотела- хотел „ Пирин“ или бившия „Шарлопов“, Австрийския хотел и хотел „Св.Никола

Пауза, тишина, очакване……, развръзка  

Председателят (шефът- maestoso ):Колеги,пред вас ще се опитам да се свържа с този хотел и ще потърся управителя за да го попитаме за цената. (без антракт)  Разговарях с управителя на хотела.Той каза,че на група от около 60-70 човека могат да ни направят добра отстъпка за нощувката и да ни предложат добър пакет. По телефона ми предложи следните цени:за единична стая при нормална цена от 156 лв. за стая на 90 лв. и от 200 лв. за двойна стая – на 120 лв. 

ФИНАЛ:

Съдия 4: Това е много добра оферта

 

ЕПИЛОГ

Съдия № 5: Аз предлагам да организираме и някакво обучение. От бюджетната комисия на ВСС могат да ни отпуснат някаква парична помощ

Решение (единодушно, coro):  Годишното отчетно-изборното събрание на Асоциацията на българските административни съдии за 2017 г. да се проведе в гр.Сандански, „Парк хотел Пирин“ ( без да е предложен и видян).

 

Легенда:

maestoso – тържествено, величествено

agitato – възбудено

con anima – с въодушевление

con tristezza – с тъга, печал, униние

con bravura –  смело

malinconico – меланхолично

quieto – спокойно

con pieta- жално

con grandezza – величествено

con semplicita – с простота

coro – хор

 

Може да се види:

http://www.abaj-bg.org/images/stories/protokoli/protokol18.09.2017.pdf


star