Съдът е постановил съдебен акт, който по диспозитив наподобява грузински тост, а по мотиви – източна приказка. Грузински тост, защото по метафоричност и иносказателност съперничи на добрите образци на изведеното до изкуство умение на грузинците да се забавляват чрез пиене на вино. Източна приказка, от друга страна, по причина, че всички изводи звучат като в приказките от 1001 нощ, в които нещата се случват, защото Бог или султанът са го разпоредили в съответствие с правото им да не се съобразяват с човешките закони. Още по-малко с процесуалните.

АДВ. ГЕОРГИ АТАНАСОВ