На 09.02.2016 г. се проведе организиран от „Грамада“ Разговор – кръгла маса на тема Медиацията. Лекторът д-р Матиас Кньор към Университета Нюрнберг – Ерланген разясни подробно принципите на медиацията в Бавария, както и как действа тя на практика. Интересен факт е, че въпреки почти идентичната правна уредба в България и в Германия, разликата е, че в Германия медиацията е популярен и много ефективен способ за уреждане на спорове. Факт, който предизвиква серия от задълбочени въпроси, породени от основния – защо спорещите у нас предпочитат да платят изцяло най-високата в Европа държавна такса от 4% върху цената на иска и да се подложат на дългогодишна съдебна борба с неизвестен край, вместо да се обърнат към медиатор и да постигнат споразумение, спестявайки пари, време и нерви. Изложените от лектора принципи на медиацията само насочват към осветляване на въпроса.

А те са:

  • Доброволност
  • Спестяване на време и пари
  • Избягване на непредвидимостта
  • Ефектът на удовлетворението

Защото, и това е най-важно, обясни лекторът, хората се срещат поне два пъти в живота си, и е хубаво да знаеш, когато погледнеш същия този човек в очите, че поне си се опитал да разрешиш един спор с помирение. Ако този принцип толкова силно мотивира търсещите правосъдие в Германия, реципрочната вероятност за повторна среща със съдебния опонент у нас, в България, би трябвало да доведе до неимоверно често приложение на медиацията и спогодяването още в началото на процеса.

Участниците в дискусията се обединиха в становището си, че при редица гражданско правни спорове (трудови, делбени, делата за неплатени битови сметки, за неплатени застрахователни обезщетения ) следва да се въведе задължително помирително производство с участието на медиатор. Очакван и силно желан ефект е разтоварването на гражданските съдилища от пандемичния брой на еднотипни и без правна сложност дела, което ще даде на магистратите възможност да посветят време и усилия за решаването на наистина сложни и комплексни гражданско правни спорове.