2019 г. е паметна и  знаменателна година за Пловдив – Европейска столица на културата е титла и събитие за цялата ни страна, което черпи живителна сила и от дълбоко  вкоренената  в нашата земя приемственост на цивилизационните  постижения от древността и до днес.  Епископската базилика на Филипопол в сърцето на днешен Пловдив е  една такава древна перла на духа и културата, а откриването, съхраняването и възстановяването й, за да стане достояние на съвременния жаден за култура дух стана възможно благодарение на инициативата и подкрепата на Фондация „Америка за България“.  Археологическите и реставраторски работи още продължават, но вече се знае, че откриването й за посещения  предстои през септември тази година, като голяма част от уникалните мозайки и архитектурни решения вече са възстановени.

На 11.06.2019 г. Епископската базилика за първи път след много векове  посрещна гости и поклонници – по покана на г-жа  Нанси Шилър, Президент на Фондация „Америка за България”, и на кмета на гр. Пловдив.  Посланици на 20 държави от цял свят отправиха пожеланията си за общо бъдеще с вяра в споделените ни ценности на разбирателство, уважение, единство. Посланията ще бъдат гравирани на стена в непосредствена близост до бъдещия вход на Епископската базилика, чието откриване предстои през септември 2019 г.

„Вярваме, че Епископската базилика на Филипопол ще се превърне не само в удивителна историческа забележителност, но ще бъде културен, туристически и общностен център, а отправените послания ще вдъхновяват много поколения напред”, сподели в откриваща реч Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България”.

Нанси Шилър и инж. Иван Тотев, кмет на Община Пловдив, поканиха гостите да оставят посланията си за разбирателство и приемственост от всички точки на света. Посланията бяха обединени от думите на Васил Левски – „Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност“.

Представяме Ви речта на  г-жа Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България”.

Красотата и богатството на българската история скоро ще блеснат в Епископската базилика на Филипопол. През вековете това място е посрещало поклонници от всякакви народности, с различна вяра и култура.

България е известна със своята толерантност, залегнала още в Търновската конституция от 1879 г. В Член 61 позицията на страната е особено ясно изразена:

„Всеки роб, независимо от пол, вяра и народност става свободен щом стъпи на българска територия.“

Спасяването на българските евреи от нацистите показа на света истинския характер на българите. Тях никой не може да ги принуди да мразят.

Днес сме поканили посланици на държави, които споделят ценностите на България за приемане, уважение и толерантност. Всеки от тях ще отправи своето послание за братство и равноправие. Посланията ще останат за поколенията, монтирани на една от стените на Базиликата, като доказателство за нашите споделени ценности.

За мен е чест и голямо уважение да отправя първото послание. На 25 юли 1872, Васил Левски пише на Любен Каравелов:

„Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“

Братството не отрича върховенството на закона и не отнема националната ни идентичност.

Камъче по камъче. Ръка за ръка. Братството е протегната ръка към всеки.

Благодаря Ви.

Автор: Нанси Шилър


star