„Присвоените средства са от КТБ, но не са на  КТБ, или на присвоилите ги  длъжностни лица, а на българските граждани, вложили ги в КТБ.“

Румяна Аранудова, ВКП, по повод обвинението на Елена Йончева

Ако следваме тази промисъл:

За извършване на банкова дейност, ще се следва да се лицензират гражданите – вложители, а не банките, защото парите са на първите. Дефинитивно,  по логиката на Арнаудова,  управителните органи на банката и други длъжностни лица не могат да причинят неплатежоспособността на КТБ и да носят отговорност за това (нали вложените пари са на гражданите), следователно за неплатежоспособността на КТБ отговорни са  вложителите, които следва да бъдат привлечени като обвиняеми по мега кейса на хилядолетието. Прокуратурата,  както винаги е права.

Иначе за фигурата на длъжностното лице, присвояващо собствено си имущество и за същността на неправилния влог, цурюк в трети курс.

 


star