грамада
Портал за юристи
Copyright Gramada

Въведение Изложението поставя фокус върху решението по Дело C-419/13 Art & Allposters International BV срещу Stichting Pictoright[1], което засяга проблем, заслужаващ необходимото внимание, особено в контекста на настоящето, чиито условия изискват приспособяването на основните авторскоправни понятия към средата, в която следва да се осъществи адекватна авторскоправна закрила, и в същото време,  упражняването на изключителните права […]

Предмет на настоящия анализ е правозащитният проблем, произтичащ от липсата на законово изискване за вписване в имотния регистър на исковите молби за установяване на произход. Провокирана съм да опиша проявленията му от следния конкретен казус: На 26.05.2017 г. П.Б. придобива, по силата на договор за покупко-продажба, апартамент. П.Б. купува имота от лице, което с удостоверение […]

Gramada

Вместо увод Известна е още от римското право сентенцията resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis (с отпадане правата на праводателя отпадат и правата на правоприемника). Правилото намира своето дългогодишно приложение и в българското гражданско право, налагайки общата постановка, че при унищожените договори правата на третите лица, придобити от страна-приобретател по унищожената сделка, поначало не се […]

Commercial LawGramada

Провеждането на публични продажби е едно своеобразно състезание между неограничен брой лица, борещи се да бъдат обявени за купувачи на обявеното за продажба имущество. Като всяко друго състезание и това е подчинено на определени правила, които осигуряват неговата законосъобразност, съответно гарантират публичност, прозрачност и равнопоставеност на участниците, с цел постигане на най-висока цена на продаваното […]

Чл.94 от ЗЗД

Относно въпросите Тълкувателно дело № 3/2021 г. на ОСГТК на ВКС е образувано с цел да се даде отговор на въпроса „Дали причинените от деликт пропуснати ползи трябва да бъдат доказани със сигурност, както трябва да бъдат доказани със сигурност пропуснатите ползи, причинени от неизпълнение на договорно задължение“. Във въпроса има директно препращане към Тълкувателно […]

passport dvoino grajdanstvo

Политическата криза в България през лятото на 2021г. придоби конституционни измерения с отправеното искане от група депутати до Конституционния съд относно двойното гражданство на Кирил Петков като министър на икономиката. Подобен проблем стои пред българското общество не за пръв път в условията на съвременната българска Конституция.[2] Първият такъв случай е с Жорж Ганчев като народен […]

Translate »