Т.С. Елиът

„Доминантната черта при създаването на обща култура между народите, всеки от които си има своя собствена различна култура, е религията … Аз говоря за общата традиция на християнството, превърнала Европа в това, което е, и за общите културни елементи, които това общо християнство е донесло със себе си… Нашите изкуства са се развили именно в християнството; именно в християнството се коренят законите на Европа. Именно на фона на християнството цялата ни мисъл има някакво значение. Отделният европеец може и да не вярва, че Християнската вяра е истинна; и все пак онова, което той казва, прави, създава, желае, всичко зависи от християнското наследство и неговото значение. Само християнската култура може да създаде Волтер или Ницше. Аз не вярвам, че културата на Европа би могла да оцелее след пълното изчезване на християнската вяра.“

Хю Сетън – Уотсън:

Европейската култура не е инструмент на капитализма или социализма; тя не е монополно притежание на еврократите от ЕИО или на някой друг. Да й дължиш вярност, не означава само да претендираш за нейното превъзходство над другите култури. .. Единството на европейската култура е просто краен продукт на 3000 години труд на различни прадеди. Това е наследство, което ние отритваме опасно и ще бъде престъпление да лишим  от него по-младите и бъдещите поколения. Нашата задача е да го съхраним и обновим.

Десетте Божи заповеди на Християнството:

Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох от Eгипетската земя …
Да нямаш други богове, освен Мене.
Не си прави кумир и никакво изображение…
Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог…
Помни съботния ден, за да го светиш…
Почитай баща си и майка си…
НЕ УБИВАЙ.
Не прелюбодействувай.
Не кради.
Не лъжесвидетелствувай против ближния си.
Не пожелавай нищо, което е на ближния ти.

АМИН!

Почивайте в мир …

katedrala