грамада
art-21.07

ПРОДЪЛЖАВА ОРЯЗВАНЕТО НА ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИЯ

Право да предявят граждански иск (ГИ) в наказателния процес имат пострадалият или неговите наследници, както и претърпелите вреди от престъплението юридически лица. Молбата може да се депозира в съдебната фаза...

art-8-2-16

ПОСЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА СРС – ХАОС ОТ НЕДОМИСЛИЯ

Депутатите вероятно не са разполагали с достатъчно време да обмислят задълбочено предложените им последни промени в закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). В противен случай не биха ги гласували. Имам...

art-9-5-2016

РАЗМИСЛИ ПО НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ. 177 ЗДДС

Може би ми стана навик да откривам в данъчното законодателство хипотези, положения, при които предпоставките за данъчен произвол спрямо адресатите на задълженията за данъци да са практика. Не са една...

28-07-2015

ЕКСТРАПОЛАЦИИ, ВАРИАЦИИ И ПЕРМУТАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Или, опит за критичен преглед на Постановлението за изменението и допълнение на Наредбата за юридическото образование Следващите редове са становище по Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за единните...

23-07-2015

Отпуск  „XXL”

Драма в три действия Много хора вярват, че юридическата аргументация е неразбираема за тях. Благодарение на влиянието на европейското право върху националните правни системи, особено като продукт на съдебната практика...

art21

Причинно-следствената връзка в контекста на чл. 4 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)

Aко трябва да характеризирам закона, касаещ гражданската конфискация в двете му редакции от създаването му като медиен закон, може би няма да сбъркам. Наложената с него доктрина  звучи повече популистко...

Translate »