грамада

Вашата земя – това съм аз, защото я обичам безплатна

Промените в Закона за държавната собственост, предложени от кабинета Борисов – 3, самонатрапват аналогии с разказа „Няма вече римско право“ на великия общественик и писател  на ХХ век  Луи Арагон....

стабилизация

Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или капан на „стабилността“?

Изненадващо в последните седмици от съществуването си и малко преди Коледните празници Четиридесет и третото Народно събрание прие промени в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. 105/2016 г., с които...

разпоредба-чл78-ал2-ЗС

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 78, АЛ. 2 ОТ ЗС В СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА

Както неведнъж съм отбелязвал, линията между наказателното и гражданското право, в най-общ смисъл, е по-скоро допирателна, отколкото разделителна. Налице са редица случаи, в които, за да си отговорим на въпроси...

медицинска-помощ

Проблеми на специализирания контрол върху предоставянето на медицинска помощ

Вместо увод Здравното осигуряване е част от държавното обществено осигуряване и се характеризира с това, че е система на материално осигуряване на гражданите при настъпването на здравноосигурителен случай[1], чрез използване...

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Критика на някои концепции относно отговорността за чужди данъчни задължения, наложени в съдебната практика

Въпросът за това доколко е законосъобразно да се попълват законадателните празноти и неясноти посредством тълкуване от страна на съда е дискусионен и по-скоро теоретичен, поради което лично за мен по...

dokumenti-prestaplenie

ЗАКОНОВИ АБСУРДИ

Невярното документиране не е престъпление по НК Документът представлява материализирано изявление в писмена форма. Документите се делят на: подписани и неподписани; официални и частни; диспозитивни и удостоверяващи; автентични и неавтентични;...

Translate »