грамада
представителната-власт

За ограниченията на представителната власт в хипотезата на множество представители в капиталово търговско дружество

                                                           ...

справедливостта

По-големите доходи на единия от съпрузите в контекста на съдебната практика по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс

Съвместният принос на съпрузите е основополагащото понятие, на база на което се изгражда правната уредба на семейните отношения. Съгласно чл. 21, ал. 2 на Семейния кодекс[1] /“СК“/ приносът може да...

бащите на правото

Какво не знаем за бащите на правото – част 3

Юлий Павел (ІІІ век от новата ера) – “най-мъдрият” древноримски юрист Ученик и съратник на Папиниан, като, заедно с Улпиан  се явяват най-видните представители на епохата на  систематизация и кодификация на...

гражданска имуществена санкция

Гражданска имуществена санкция

  Въведение Анализът на българското законодателство в областта на гражданското право показва, че гражданската отговорност[1] е изцяло обезщетителна. Без значение дали е договорна или деликтна, тя се изразява в задължение...

advokat_pravo_bashta

Какво (не) знаем за бащите на правото

Улпиан (170 г. – 228 г.) – живата история зад принципа “не вреди другиму” За римлянина Улпиан се казва, че той е юристът, упражнил най-голямо влияние върху европейската правна система,...

папиан-право

КАКВО (НЕ) ЗНАЕМ ЗА БАЩИТЕ НА ПРАВОТО

 Гней Флавий (ок. ІV век пр.н.е.) – Прометей на правото ІV век пр.н.е. било време, когато в Рим се водела тиха война между двете основни прослойки в обществото – плебеи...

Translate »