грамада

СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ДОКТРИНАТА ЗА „ПРОБИВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ВОАЛ” И ДРУГИ КОНЦЕПЦИИ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ НА ТРЕТИ ЛИЦА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА*

“Давам си сметка за думите си, като казвам, че, по мое мнение, дружеството с ограничена отговорност е най-великото откритие на модерните времена… Дори парният двигател и електричеството са по-маловажни от...

art-5.2.16

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ УПРАВИТЕЛ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО? (ЧАСТ II)*

IV. Дееспособност. 1. Пълна дееспособност. Управителят на чужда работа трябва да бъде напълно дееспособен, когато извършва юридически актове било от свое, било от чуждо име в полза на господаря на...

art-5.2.16

КОЙ МОЖЕ ДА БЪДЕ УПРАВИТЕЛ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО? (ЧАСТ I)*

 I. Въведение. Предварителни бележки. При воденето на чужда работа без възлагане по чл. 60 и сл. са налице най-малко две страни: „лицето, което е взело участие в работата, и лицето,...

Ефектът от съдебното решение по чл. 135 ЗЗД спрямо висящото принудителното изпълнение върху недвижим имот

Ефектът от съдебното решение по чл. 135 ЗЗД спрямо висящото принудителното изпълнение върху недвижим имот[1]. Искът по чл. 135 ЗЗД, наречен в доктрината „Отменителен” или „Павлов”, а в практиката „Иск...

Banks

Срокът по чл. 147, ал. 1 ЗЗД в практиката на Върховния Касационен съд

Увод Чрез изложените тези и аргументи в статията имам за своя основна цел да предложа тълкуване на разпоредбата на чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)...

art232

Безусловната банкова гаранция, твърдението за неоснователно усвояване на сумата по гаранцията и искът по чл. 59 ЗЗД

До приемането на Част Трета от Търговския закон ( „Търговски сделки“) в българското право регламентация на банковата гаранция почти отсъства[1]. Доколко тази законодателна празнота е успешно преодоляна с приетия през...

Translate »