грамада
art-245

ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ ОТ ВОДЕНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО*

Светослав Иванов III. УМЕСТНОТО ПРЕДПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА ОТ УПРАВИТЕЛЯ Предприемане на работата от гестора. Същност (предмет на задължението qua gestor). — Следващото изискване за възникването на actio negotiorum gestorum directa...

Неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД в юриспруденцията на ВКС (преглед на съдебната практика)

Порочно или не, неоснователното обогатяване винаги бива асоциирано с идеите за справедливост [1], а самата концепцията за естествената справедливост се сочи като основа на неоснователното обогатяване, позната още на римското...

такси

Поглед върху конкуренцията между изпълненията по реда на ГПК и ЗОЗ след измененията от 30.12.2016 [1]

Преди мащабните изменения в Закона за особените залози, обнародвани в бр. 105 на Държавен вестник от 30.12.2016 г, съществуваха неизяснени аспекти относно конкуренцията между индивидуалното принудително изпълнение по реда на...

кредитни-услуги

ИСКОВЕ ЗА НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕИЗПЛАТЕНИ АВТОРСКИ И ЛИЦЕНЗИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Общите диспозитивни норми на исковете за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД намират своето тясно приложение в споровете, касаещи интелектуална собственост, като в някои хипотези те са изрично уредени като...

art-245

ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ ОТ ВОДЕНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО*

II. ИНТЕРЕСЪТ НА ГОСПОДАРЯ ОТ ПРЕДПРИЕМАНЕТО НА РАБОТАТА ОТ УПРАВИТЕЛЯ   Правна уредба на интереса на доминуса. а. Разпоредбите на чл. 60-62 ЗЗД. — Първата предпоставка в чл. 60, ал....

art-245

ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА УПРАВИТЕЛЯ ОТ ВОДЕНЕ НА ЧУЖДА РАБОТА БЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО*

I. ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Терминологични уточнения. Предмет, методи и ход на изследването. Правна уредба на предпоставките на директния гестионен иск. а. Романски правен кръг. б. Немски правен кръг. в. Най-нови кодификации. г....

Translate »