грамада
art-18-05-2

Кредиторите с вписани ипотеки и възбрани върху имот на ипотекарен длъжник са присъединени по право – според ВКС да, според БОС – не

           В Решение № IV-279 от 08.04.2019г. по в.гр.д. № 754/2018г. Бургаски окръжен съд е разгледал жалби срещу разпределение на суми от публичната продажба на недвижим имот на ипотекарен...

ХАПЧЕ ПРОТИВ СЪДЕБНО ОРИГВАНЕ

Уважаема Грамада, Следим с ужас общинско-съдебната разправа със семейство Ваташки и тяхната автомивка на бул. „Тодор Каблешков“. Това е все едно в миналото да отнемеш/отчуждиш единствената нива на български селянин...

Големият бизнес трябва да изяде невръстния, а блюдото сервира Столична община

(продължение на статията „Големият бизнес трябва да изяде невръстния, за да роди собствения си просперитет“ от 16.01.2019 г.) Правото на собственост – „териториалният суверенитет на индивида“, така, както го е...

OOD

Съдебно производство по чл. 14, ал. 3 ЗСПЗЗ – обжалване на издадения от Общинска служба земеделие административен акт. Преглед на практиката на ВКС

I.Уводни бележки Производството за възстановяване на собствеността по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ е административно по своя характер, като приложение намират специалните правила на ЗСПЗЗ и...

art232

Относно понятието „потребител“ – практиката на СЕС с акцент върху потребителското кредитиране

  Съдържание: Увод. Дефиниция за потребител. 2.Приложение по аналогия на практика на СЕС по други актове на ЕС съобразно термините „потребител“ и „продавач“ или „доставчик“, използвани и по Директива 93/13...

стабилизация

ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 14, АЛ. 4 ЗСПЗЗ. ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВКС

I.Уводни бележки   Производството за възстановяване на собствеността по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) е административно по своя характер, като приложение намират специалните правила на ЗСПЗЗ...

Translate »