грамада
недобросъвестно владение

Кратка бележка върху възможността за предявяване на иск по сметки между бивши съпрузи за имот, закупен с банков кредит, заплатен изцяло от единия съпруг, ако в първа фаза на делбата е отхвърлен иск за установяване на трансформация

1. Въведение Въпросът за това дали могат да бъдат посочени изчерпателно всички източници на облигационни отношения със сигурност може да породи множество дискусии. Вероятно отговорът ще бъде пресечната точка между...

art232

НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ПО РЕШЕНИЕ № 59 ОТ 18.06.2018 Г. ПО ГР. Д. № 2609/2017 Г., II Г. О. НА ВКС

АКТУАЛНОСТ Натоящата статия поставя във фокус тълкуването на разпоредбите на чл. 15 ЗС (отм.) в светлината на актуалната практика на Върховния касационен съд. Разпоредбите имат следното съдържание: Чл. 15. Правото...

ИМА ЛИ ПИЛОТ В САМОЛЕТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И КЪДЕ Е АДРЕСЪТ МУ

Представяме на вниманието на нашите читатели Решение №4280 от 22.06.2018 година, по адм.д. № 1408/2014 година , по описа на АССГ. Какво е особеното в него, и защо е потенциална...

Sapun

УЧРЕДЯВА ЛИ ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ДОГОВОРЪТ ЗА НАЕМ

Ето и отговора , даден от председателя на САС,  Д.Д. „Решение № 659 гр. София, 03/19/2018 г. АПЕЛАТИВЕН СЪД – СОФИЯ, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 6 състав, в публичното заседание на двадесет...

picZolaDrag

Законът като вълшебно кебапче

Цола  Драгойчева Представяме на вашето внимание  два законодателни кекса, пардон,  текста: Първият  е от: НАРЕДБА-ЗАКОНза съдене от народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и...

Pravoto

IT IS UNFORGIVABLE, EVEN IF THEY DO NOT KNOW

“Father, forgive them, for they do not know what they are doing”, Luke, 23:34   Each judgment is rendered In the Name of the People.  Few suspect that the explanation...

Translate »