грамада
picZolaDrag

Законът като вълшебно кебапче

Цола  Драгойчева Представяме на вашето внимание  два законодателни кекса, пардон,  текста: Първият  е от: НАРЕДБА-ЗАКОНза съдене от народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и...

Pravoto

IT IS UNFORGIVABLE, EVEN IF THEY DO NOT KNOW

“Father, forgive them, for they do not know what they are doing”, Luke, 23:34   Each judgment is rendered In the Name of the People.  Few suspect that the explanation...

Pravoto

НЕПРОСТИМО Е, ДОРИ И ДА НЕ ЗНАЯТ

IT IS UNFORGIVABLE, EVEN IF THEY DO NOT KNOW   „Отче! Прости им, защото не знаят какво правят“ , Евангелие от Лука, 23:34 Всяко съдебно решение се постановява в името...

art8

ПРЕГЛЕД НА ДВЕ ПРОТИВОРЕЧИВИ РЕШЕНИЯ НА ВКС. НЯКОИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 3/2016 г. НА ОСГК НА ВКС

1. Решение № 902/27.12.2010 г., постановено по гр. д. № 1345/2010 г., I г.о. на ВКС. Производство по делото е образувано по реда на чл. 307, ал. 2 от Гражданско-процесуалния...

6-08-2015

ВЕЩНО ПРАВО – СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 Г.

Статията има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни актове,...

кредитни-услуги

ЮРИСКОНСУЛТСКОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕТО В ПРАВНАТА УРЕДБА

Въведение: Настоящото изложение има за цел да маркира и може би обоснове различните подходи при определяне минималния размер на адвокатското възнаграждения и юрисконсултското такова, които практиката възприема След постановяване на...

Translate »