грамада
биологичния-баща

Австрийски Конституционен съд – установяване на бащинство от биологичния баща

„Правото на иск за установяване на бащинство от страна на биологичния баща на детето е ограничено от интереса на семейството, в което живее то“ Ако един мъж твърди, че е...

Екзекуция на възстановената собственост – част 1

Коментар на едно забележително решение на един от новоизбраните от ВСС Инспектори Анонс: Всеобщо приетата представа в практиката, че силата на пресъдено нещо във всичките й проявни форми е равна...

art-249

СРАМ Или, Защо Съединените американски щати са велика република на граждани, а ние – не

„Тогава всяка земна власт е като Божия, ако в строг закон открием милост.“ 16 век, Уилям Шекспир. Анонс: Настоящата статия е провокирана от наложителната съпоставка на чл.552 от Кодекса за...

21-5-2015

Анализ на съдебната практика на Търговската колегия на ВКС по въпроси относно развитието на правото – част 2 Граждански процес и несъстоятелност (решения по дела, допуснати до касация през 2014 г.)

Втората част на статията коментира решения на търговската колегия на ВКС, допуснати до касация през 2014 г. по въпроси от областта на гражданския процес и производството по несъстоятелност. Въпросите и...

21-5-2015

Анализ на съдебната практика на Търговската колегия на ВКС по въпроси относно развитието на материалното право (решения по дела, допуснати до касация през 2014 г.) Част І

Настоящото изложение цели да представи отговорите на въпроси, развиващи правото, дадени от търговската колегия на ВКС по делата, които са били допуснати до касация през 2014 г. Въпросите и техните...

силата на пресъдено нещо

Преобразуващите права като парични притезания в производството по несъстоятелност

Анонс: Предмет на анализ и критика са две решения на СГС – т.д.№769/2013 г и т.д. № 760 по описа за 2013 г. и едно на ВОС – т.д.№2103/2010 г....

Translate »