грамада
dokumenti-prestaplenie

Основни аспекти на принципа на правовата държава, относими към изискванията за съдържанието и действието на законовите разпоредби, според юриспруденцията на Конституционния съд на Република България.

I. Конституцията на Република България от 1991 г. /КРБ/, действаща и днес, е резултат от развитието на съвременния демократичен конституционализъм /неоконституционализъм/ и е еманация на неговите основни принципи, елементи и...

art-247

Домашното насилие – правни проблеми (по повод предстоящето решение по тълкувателно дело 2 от 2019 г. на ОСГК на ВКС)

1.Насилието, упражнявано от едно лице върху друго, е обект на психологията, криминологията, социологията. Без правната наука да се посвещава на задълбочени изследвания на неговата същност, причини, форми на проявления, въздействието...

Mark_Avrelii

Подлежи ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК постановлението за възлагане? Преглед на съдебната практика след постановяването на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2014 Г., ОСГТК НА ВКС

Преди приемането на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 г нямаше съмнение, че постановленията за възлагане подлежаха на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК. След постановяването на тълкувателното...

gramada-23-06-15-2

Ползва ли се със сила на пресъдено нещо по отношение на изпълняемото материално право решението на съда по жалба срещу разпределение на съдебен изпълнител?

Съгласно чл. 460 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за...

gramada-23-06-15-2

Подлежи ли на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК постановлението за възлагане ? Преглед на съдебната практика след постановяването на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2014 Г., ОСГТК НА ВКС

Преди приемането на ТР № 7 ОТ 31.07.2017 г нямаше съмнение, че постановленията за възлагане подлежаха на отмяна по реда на чл. 303 и сл. ГПК. След постановяването на тълкувателното...

Проблеми в практиката на Върховния касационен съд във връзка с прилагането на основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда, произтичащи от особености относно момента и начина на установяване на изискванията за образование и квалификация

Първият от общо трите окончателно формулирани въпроса по образуваното тълкувателно дело № 4/2017 г. на Общото събрание на гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) след обединяването на производствата...

Translate »