грамада
28-07-2015

ВЕЩНО ПРАВО – СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2017 Г.

Настоящият труд има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни...

art-251

ВЕЩНО ПРАВО – СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2017 Г. (ЧАСТ ПЪРВА)

Настоящият труд има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни...

биологичния-баща

Австрийски Конституционен съд – установяване на бащинство от биологичния баща

„Правото на иск за установяване на бащинство от страна на биологичния баща на детето е ограничено от интереса на семейството, в което живее то“ Ако един мъж твърди, че е...

Екзекуция на възстановената собственост – част 1

Коментар на едно забележително решение на един от новоизбраните от ВСС Инспектори Анонс: Всеобщо приетата представа в практиката, че силата на пресъдено нещо във всичките й проявни форми е равна...

art-249

СРАМ Или, Защо Съединените американски щати са велика република на граждани, а ние – не

„Тогава всяка земна власт е като Божия, ако в строг закон открием милост.“ 16 век, Уилям Шекспир. Анонс: Настоящата статия е провокирана от наложителната съпоставка на чл.552 от Кодекса за...

21-5-2015

Анализ на съдебната практика на Търговската колегия на ВКС по въпроси относно развитието на правото – част 2 Граждански процес и несъстоятелност (решения по дела, допуснати до касация през 2014 г.)

Втората част на статията коментира решения на търговската колегия на ВКС, допуснати до касация през 2014 г. по въпроси от областта на гражданския процес и производството по несъстоятелност. Въпросите и...

Translate »