грамада
06-02-2017

ВПИСВАНЕ НА ИПОТЕКА

Статията поставя акцент върху три аспекта от правния режим на вписването на ипотека върху недвижим имот. Първо, отграничаване на елементите от фактическия състав при отделните видове ипотека, въз основа на...

27-07-2015

Решение № 212 от 27.11.2017 г. по т.д. № 754/2017 г. на ВКС и проблемът със спирането на изпълнението по силата на закона

С постановеното решение на Върховния касационен съд, което е по реда на чл. 290 ГПК, беше прието, че изпълнителното производство не може да бъде спирано по силата на закона, а...

art

Кратки бележки върху новото основание за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 8 ГПК

1. Въведение С изменение на ГПК, обнародвано в ДВ бр. 122/2017 г. разпоредбата на чл. 417 ГПК беше променена, като беше създадена разпоредбата на чл. 417, т. 8 ГПК (нова...

art-5.2.16

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИМОТ ОТ СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРИВИДЕН КРЕДИТОР

1.Проблемът за вещноправното действие и прехвърлителния ефект на постановлението за възлагане на имот от съдебния изпълнител на привиден кредитор става все по-актуален както в индивидуалното принудително изпълнение, така и в...

gramada-11-5-15

ДОСЕЖНО ДРУГАРСТВОТО МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ ПО ПРЕДЯВЕНИ ОТ ИЛИ СРЕЩУ ТЯХ ИСКОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ВЕЩИ ИЛИ ИМОТИ, КОИТО СА ПРИДОБИТИ В РЕЖИМ НА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

С настоящото ще разгледам въпроса за вида другарство между съпрузите, когато те са ищци или ответници по дела за собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена...

06-02-2017

За процесуалният статут на ревизионните актове, издадени по реда на ДОПК в наказателния процес

Поводът да пиша настоящите редове са наскоро влезлите в сила изменения на НПК, които разбуниха духовете в обществото  в много аспекти като компетентността на Специализираният наказателен съд, въвеждането на разпоредително...

Translate »