грамада
24-08-2015

Защо практиката на ВАС, че интелектуалната собственост “не касае делата за нелоялна конкуренция”, в частност тези за имитация по чл.35 от ЗЗК, е незаконосъобразна

Бих искал да започна настоящата статия с мотива, че както доктрината[1], така и съдебната практика в национален и международен аспект непротиворечиво застъпват виждането, че интелектуалната собственост като клон на правото...

art-2.02.2016

“Закон за интелектуалната собственост в интернет” в България?

“Закон за интелектуалната собственост в интернет” трябва да съществува в българското законодателство, като в него да се отчетат балансираните интереси на ползвателите и притежателите на права, като в този контекст бъдат ясно дефинирани различните опции за позитивно юридическо поведение на различните правни субекти

Translate »