грамада

Съвършен свят – с малко, но за по–дълго, и на всяка цена (Записки по ВСС)

ВСС все още сънува и твори в своята младост, въпреки, че мандатът му клони към ранна зрелост. Преди броени дни десет от съдиите, членове на ВСС, подеха писмена инициатива към...

28-05-2015

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ВЪПРОСА ЗА ХАРАКТЕРА И ОСОБЕНОСТИТЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА ПО ЧЛ.17, ІV ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ДОГОВОРА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ (CMR)

Когато говорим за международен превоз на стоки, винаги следва да имаме предвид това, че тази сфера на стопанския живот е всеобхватна и би могла да представи доста казуси от практическа...

Завоите на логиката

„Присвоените средства са от КТБ, но не са на  КТБ, или на присвоилите ги  длъжностни лица, а на българските граждани, вложили ги в КТБ.“ Румяна Аранудова, ВКП, по повод обвинението...

Финансови стимули за създаване на видео игри в България

Адв. Христина Георгиева, Докторант [1] Summary: Previous article, entitled „Tax incentives for video games development. Compatibility with EU law“[2] , investigates the tax credit as a state aid provided by...

10-6-2016

ОТНОСНО НОРМАТА НА ЧЛ. 24, АЛ. 4 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

1.При разпореждане с имот (най-често това разпореждане е договор с вещен ефект), който е в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), тоест бездялова съсобственост, се изисква кумулативното наличие на две...

Danni

Данъчни стимули за създаване видеоигри. Съвместимост с правото на ЕС

  Адв. Христина Георгиева, Докторант[1] Summary: This article investigates the legal framework that is applied when tax credit is implemented as a financial mechanism for supporting developers and publishers of...

Translate »