грамада
отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Относно правната и житейска необходимост от нотариалния развод по взаимно съгласие

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представляват правните и житейски съображения, които обуславят необходимостта разводът по взаимно съгласие като институт, уреден в чл. 50-51 от Семейния кодекс (СК),...

art17

ОТНОСНО НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА НА СРОЧНИТЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Увод Последният проведен конкурс за назначаване на съдии по вписванията беше през 2013 г.[1] До 2018 г. не е провеждан нов конкурс. Вместо това вече пет години министърът на правосъдието...

договори-за-кредит

ПРЕДЕЛИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЪЛКУВАТЕЛНИТЕ АКТОВЕ

(Част втора)   Субективни предели на задължителност Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал. 2 ЗСВ: „Тълкувателните решения и тълкувателните постановления са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за...

договори-за-кредит

ПРЕДЕЛИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЪЛКУВАТЕЛНИТЕ АКТОВЕ

   (Част първа)   Въведение Повод да напиша настоящата статия ми даде практиката на някои колеги юристи (адвокати и съдии) да сочат някаква „задължителна практика” на върховните съдилища, като соченото...

Banks

Анализ на съдебната практика по чл. 326 от КТ, в хипотезата на неспазено от работника предизвестие по чл. 220 КТ

I. Увод: Разпоредбата на чл. 220 КТ урежда възможността за страните по трудовото правоотношение да не спазят уговорения срок на предизвестие, като в замяна се заплати обезщетение на другата страна....

OOD

Преглед на практиката на ВКС относно поставянето под запрещение

I.Уводни бележки Поставянето под запрещение е регламентирано в чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС). Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗЛС непълнолетните и...

Translate »