грамада
CostituzionenKyuchek

ПАК КОНСТИТУЦИОНЕН КЮЧЕК

В Библията пише, че от мръсен извор чиста вода не излиза. Мафиотски змиярник няма как да роди анти-мафиотска конституция. И други сатрапи се опитват     да гасят бунт с  конституция. Но...

По въпроса за обекта и предмета на престъплението кражба и понятията за собственост, владение и държане на движима вещ

Наказателноправната регламентация на кражбата се съдържа в чл. 194–197 от НК с основен състав чл. 194, ал. 1, според който кражбата е отнемане на чужда движима вещ от владението на...

MagazinPapukchievi

Дарени документи за един „копривщенски подвиг на човечността“

През 2017 г. в Дирекция на музеите – Копривщица постъпва дарение на документи за дейността на Безплатната ученическа трапезария и старопиталището в града по време на Първата световна война. Дарителят...

МОЗАЙКИТЕ НА ПЛОВДИВСКАТА АНТИЧНА БАЗИЛИКА – ЕДНА МИСТЕРИЯ ЗА КОЛЕКТИВЕН УМ

Публикувано на www.gramada.org       Следващите редове са за мен една авантюра, едно приключение в обетования свят на античната история и то само в една загадка на само един частично...

УНИЩОЖАЕМОСТ НА СДЕЛКИТЕ – НЯКОИ РАЗМИСЛИ

ВТОРА ЧАСТ В част първа на настоящето изложение бе посочена константната практика на ВКС, съгласно която тригодишната давност по чл. 32, ал. 2 ЗЗД за релевиране на унищожаемостта на сделка,...

Danni

“Директива относно авторското право в цифровия единен пазар” – проблеми и добри решения

1.Въведение. Технологичният бум на цифровите технологии промени концептуално способите, по който се създават, продуцират, разпространяват и използват авторските произведенията в Интернет, както и други защитени обекти на интелектуална собственост(например домейните)....

Translate »