грамада
art-25-02-1

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ СЛЕД ВПИСВАНЕ НА ИСКОВИ МОЛБИ И ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Част втора 5. Искови молби по чл. 87, ал. 3 ЗЗД Исковата молба по чл. 87, ал. 3 ЗЗД подлежи на вписване в книгите за вписване по ПВ на основание...

art-247

ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ СЛЕД ВПИСВАНЕ НА ИСКОВИ МОЛБИ И ПОСТАНОВЕНИТЕ ПО ТЯХ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ

Част първа 1. Постановка на въпроса При спор относно вещни права върху недвижими имоти, този спор може да бъде разрешен по съдебен ред. В този случай се подава искова молба...

art-251

Достъп на компетентните органи на трета държава до данни, които се съхраняват на територията на Европейския съюз – съответствие с разпоредбите за защита на личните данни на европейско равнище (делото „Microsoft (Ireland) пред Върховния съд на САЩ”)

Личните данни, които се обработват от доставчик на комуникационни услуги с оглед предоставянето на подобна услуга на европейските потребители и които се съхраняват на сървъри на територията на Европейския съюз,...

gramada-8-07.2015

Пиратството – сложният казус пред международното морско право

Навярно всеки е виждал черния флаг с изображение на череп, развян от морския вятър и всяващ ужас у всеки мореплавател. Образът на пиратите ни е познат от най-ранна детска възраст...

Kambana

По мотивите ще ги познаете

(Законът като колективна нормативна симулация) На 16.11.2017 год. Министерският съвет на „Борисов – трети“, внесе законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон, предвиждащ  премахване  на възможността  за издаване на...

юрисконсултски възнаграждения

ПРЕВОД НА РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ ШВЕЙЦАРСКИЯ ОБЛИГАЦИОНЕН КОДЕКС ОТНОСНО МАТЕРИЯТА НА ПОРЪЧИТЕЛСТВОТО.

Преводът е актуален към 02.03.2018г. РАЗДЕЛ ДВАДЕСЕТИ. ПОРЪЧИТЕЛСТВО. ЧЛ. 492 А. Изисквания. I. Определение (1)Договорът за поръчителство е договор, по силата на който едно лице се задължава да гарантира плащането...

Translate »