грамада
art-245

Corporate governance, медиация и арбитраж в дружественото право

Corporate governance и медиацията в дружественото право Corporate governance или правилата за добро управление на капиталови и най-вече на акционерни дружества и медиацията са две понятия, които, макар и не...

тълкуването

КОМПЕТЕНТЕН ЛИ Е АРБИТРАЖЪТ ДА РАЗГЛЕЖДА СПОРОВЕ ЗА СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ ПО ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ?

Проблемът, който ще бъде поставен в настоящата статия, е провокиран от Решение № 189/09.11.2017 г., постановено от I състав на ТК на Върховния касационен съд по т.д. № 1675/2017 г. С това...

Iluzii

БРУТАЛЕН УДАР СРЕЩУ ПОСЛЕДНИТЕ ИЛЮЗИИ ЗА ГРАЖДАНСКО ПРАВОСЪДИЕ

(посвещавам на незабравимия Кристиан Таков) На 27 октомври 2017 бр.86 на Държавен вестник ни зарадва с последните мащабни изменения на Гражданския Процесуален Кодекс – вероятно по повод 10 годишните тържества...

art-18-05-2

Определяне на по-голям дял на съпруга от общото имущество в хипотезата на чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс – същност и дискусионни въпроси

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е субективното право по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване същността и правната природа на субективното...

nachaloto

ДНЕС НЕ Е ХЕЛОУИН. ДНЕС Е НАЧАЛОТО. ДЕН НА ЕДИН ОТ ПРОСВЕТИТЕЛИТЕ

РЕФОРМАЦИЯТА 1517 г., Витенберг „Аз не мога и няма да оттегля нищо, защото да действаш против съвестта си не е нито безопасно, нито честно. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders....

справедливостта

Правна защита на видеоигрите

Резюме: Тази статия е въведение към въпроса за правната защита на видеоигрите. В статията се разглеждат видовете правна защита, които предлага действащото българско законодателство, като е включен  и сравнително –...

Translate »