грамада
Danni

CLOUD Act, концепцията за юрисдикцията и достъпът до данни

Законът за определянето на ясни правила за законосъобразното използване на данни, съхранявани в чужбина[1] (CLOUD Act), приет от Конгреса на Съединените американски щати на 23 март 2018 г., следва да...

стабилизация

По някои въпроси за правната закрила на видеоигрите. Създаване на технически средства за защита на права

Резюме: В предходен научен доклад[1], представляващ въведение към въпроса за видовете правна закрила, приложими към видеоигрите и съставните им елементи, бяха представени следните възможни форми на закрила: авторскоправна закрила по...

конкуренция апорт особен залог

КАКЪВ Е РЕДЪТ ЗА ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ПРИ ПОСЛЕДВАЩА РАЗПОРЕДИТЕЛНА СДЕЛКА, ИЗВЪРШЕНА ОТ ТРЕТОТО ЛИЦЕ, В ЧИЯТО ПОЛЗА ДЛЪЖНИКЪТ МУ СЕ Е РАЗПОРЕДИЛ С ИМУЩЕСТВОТО СИ?

Повод за написване на настоящата статия е тълкувателно дело № 2/2017г. на ОСГТК на ВКС, допълнено с Разпореждане от 26.10.2017г. на Председателя на ВКС по следния въпрос „Какъв е редът...

21-07-2015

За приложението на Павловия иск спрямо поръчителя. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС

За приложението на Павловия иск спрямо поръчителя. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС[1] Доц. д-р Таня Йосифова[2] Ивайло Димитров[3] I. Въведение С Разпореждане от 01.06.2017 г. на...

Palata

РУСЕ – СТОЛИЦАТА НА БЪЛГАРСКОТО СЪДЕБНО ДОСТОЙНСТВО

Много са гледали с възхищение величествената съдебна палата на Русе. Малко са забелязали уникалното в нея. За илюстрация прилагам няколко снимки от правосъдния храм на родния ми град и на...

OOD

За връзката на преюдициалност между производството по Павловия иск и производствата с предмет вземането на длъжника. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС

За връзката на преюдициалност между производството по Павловия иск и производствата с предмет вземането на длъжника. Бележки по тълкувателно дело №2/2017 на ОСГТК на ВКС[1] Доц. д-р Таня Йосифова[2] Ивайло...

Translate »