грамада

ВЪЛЦИ НА ФЪНДЪЦИ

Уважаема Грамада,   Прочетох с вълнение и свито сърце материала ви за трагедията и наближаващата имуществена екзекуция на семейство Ваташки и тяхната автомивка Юлис на бул. Тодор Каблешков-София. Дори с...

Danni

Технологични и юридически грешки, допускани при имплементирането на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Коментираната тематика е инспирирана от факта, че множество стопански субекти и/или техните консултанти интерпретират Общия регламент за защита на личните данни(наричан по нататък в изложението ми GDPR от англ. General...

конкуренция апорт особен залог

ПРАВОТО НА РЕКЛАМА НА АДВОКАТИТЕ В БЪЛГАРИЯ[1]

Въведение Адвокатската дейност е една свободна професия, но също така и регулирана професия. Тя е установена преди всичко, като обществена служба в полза на доброто правосъдие. Затова, специфичните ограничения и...

гграмада - офшорна компани

ЗА НЯКОИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕД МЛАДШИТЕ АДВОКАТИ

1. Въведение Повод да напиша настоящата статия ми дава нееднаквото третиране на младшите адвокати от страна на съдиите, съдебните изпълнители, държавната администрация и други лица и органи, които или са...

10-6-2016

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СКИЦА ОТ КАДАСТРАЛНАТА КАРТА ПРИ ВПИСВАНЕ НА ВЪЗБРАНА

Увод В статията анализирам някои особености на разпоредбите на Правилника за вписванията (ПВ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) относно вписването на възбрана върху имот. Целта на изложението...

ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ЗА ВИДЕО ИГРИТЕ И НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДДС В ЕС, В СИЛА ОТ 2019Г. И 2021Г.

I. Увод На 5 декември 2017г. Съветът по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) прие нови правила за облагане с данък върху добавената стойност (ДДС) на доставката на далекосъобщителни услуги, услуги...

Translate »