грамада
справедливостта

Правна защита на видеоигрите

Резюме: Тази статия е въведение към въпроса за правната защита на видеоигрите. В статията се разглеждат видовете правна защита, които предлага действащото българско законодателство, като е включен  и сравнително –...

27-07-2015

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НЯКОИ ВЪПРОСИ И ОСОБЕНОСТИ

Някои въпроси на принудителното изпълнение върху земеделски имот, чийто собственик е оземлен по реда на чл. 20 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Enforcement actions levied against...

тълкувателни-решения

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА АРБИТРАЖНА КЛАУЗА

Резюме:  Относно сезирането на държавен съд със Заявление за издаване на Заповед за изпълнение в хипотезата, в която вземането произтича от документ, съдържащ арбитражна клауза. Regarding the filing in a...

режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

ВИДЕОИГРИТЕ – ОБЕКТ НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. СРАВНИТЕЛНО – ПРАВЕН АНАЛИЗ

Този научен доклад е въведение към въпроса за видеоигри като обект на правото на интелектуална собственост. Докладът разглежда също въпроса за произхода на видеоигри, техните съставни елементи и видове, като...

Translate »