грамада
многократното застраховане и съзастраховането

Многократното застраховане и съзастраховането

Новият Кодекс за застраховането за първи път уреди многократното застраховане – чл. 391- чл. 393 и даде една по-подробна и изчерпателна уредба на съзастраховането – чл. 134-140 и чл. 376-377....

art-29-01-16

Някои въпроси относно освобождаването и заличаването на управителя на ООД в търговския регистър

Безспорно е, че в нашата страна преобладават дружествата с ограничена отговорност и най-вече едноличните ООД-та. Превесът на тази правно-организационна форма е огледало на масовия български бизнес в момента – дребен...

18-05-2015

ЕКСЦЕСЪТ И СЪПРИЧИНЯВАНЕТО ОТ УВРЕДЕНИЯ ПРИ НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ – АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ЗАКОНЪТ:   Съгласно чл. 51, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), ако увреденият е допринесъл за настъпването на вредите, обезщетението може да се намали. Съгласно чл. 51,...

Някои моменти в правното положение на управителя на ООД според практиката на ВКС по чл. 290 ГПК

1.От момента на избора на управителя на ООД или ЕООД, между него и търговското дружество възниква правоотношение. Основанието за възникването му е изборът, извършен от учредителите при учредяване на дружеството...

медицинска-помощ

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ДОГОВОРА ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИЯ

1. През годините на демокрация отпадна административноправният подход на регулиране на отношенията между лекар и пациент, между пациент и лечебно/здравно заведение.  У нас все още не е регламентиран договорът за...

art-23-06-2

ЗАСТРАХОВКАТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ”, В ЧАСТНОСТ ЗАСТРАХОВКАТА НА ОТГОВОРНОСТТА НА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИИ

Терминът «професионална отговорност» не е нов в нашето правно пространство. Основното му приложно поле е застраховането.

Translate »