грамада
art-23-06-2

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПРЕВОЗВАЧ ЗА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНИ НА ПЪТНИК В ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ

1. Последните седмици бяха белязани от тежки автомобилни катастрофи, при които загинаха пътници в обществения автомобилен транспорт. Усилията на държавата правилно са насочени към тяхното предотвратяване и към въвеждане на...

28-05-2015

Практиката на Съда на Европейския съюз по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите през 2017 г.

1. Въведение През изминалата година Съдът на Европейския съюз (СЕС) (Court of Justice of the European Union) постанови няколко емблематични решения по преюдициални запитвания, направени от португалски и испански съдилища...

Banks

Договорът за тайм шеринг

(разпределено във времето ползване на собственост) – отново актуален 1. Въведение Договорът за разпределено във времето ползване на вещ известен още и с термина „тайм шеринг” (time sharing) е сравнително...

art-246

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ НАЗНАЧАВА В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ БЕЗ ВПИСАН УПРАВИТЕЛ?

1. Особеното процесуално представителство е изрично уреден в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) институт. Той беше познат и на отменения ГПК. Разликата е само в систематизацията на случаите, при които се...

недобросъвестно владение

Проблемите на управлението на затворените комплекси от сезонен (ваканционен) тип

The Problems on Management of Condominium of seasonal (holidays) Art  by    Prof. Dr. Polya Goleva    1. Правната уредба Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в сила от 1.5.2009, има...

23-07-2015

ИМА ЛИ ПРАВНО РЕШЕНИЕ ПРИ СПАСЯВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ВЕЩИ?

През последните дни усилено се дискутира във вестникарските и електронните медии въпросът, възникват ли правни последици при спасяване на хора, животни и вещи от смърт, нараняване, увреждане и унищожаване. Разбира...

Translate »