грамада
art-246

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ НАЗНАЧАВА В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС ОСОБЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ БЕЗ ВПИСАН УПРАВИТЕЛ?

1. Особеното процесуално представителство е изрично уреден в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) институт. Той беше познат и на отменения ГПК. Разликата е само в систематизацията на случаите, при които се...

недобросъвестно владение

Проблемите на управлението на затворените комплекси от сезонен (ваканционен) тип

The Problems on Management of Condominium of seasonal (holidays) Art  by    Prof. Dr. Polya Goleva    1. Правната уредба Законът за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в сила от 1.5.2009, има...

23-07-2015

ИМА ЛИ ПРАВНО РЕШЕНИЕ ПРИ СПАСЯВАНЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ВЕЩИ?

През последните дни усилено се дискутира във вестникарските и електронните медии въпросът, възникват ли правни последици при спасяване на хора, животни и вещи от смърт, нараняване, увреждане и унищожаване. Разбира...

art-5.2.16

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИМОТ ОТ СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРИВИДЕН КРЕДИТОР

1.Проблемът за вещноправното действие и прехвърлителния ефект на постановлението за възлагане на имот от съдебния изпълнител на привиден кредитор става все по-актуален както в индивидуалното принудително изпълнение, така и в...

art-28

Непозволеното увреждане в lex sportiva?

1. Спортното право е правен отрасъл, който за съжаление не е достатъчно пълно развит у нас[1]. Но целта на настоящата ми статия не е да определям какво е спортно право...

art-245

Corporate governance, медиация и арбитраж в дружественото право

Corporate governance и медиацията в дружественото право Corporate governance или правилата за добро управление на капиталови и най-вече на акционерни дружества и медиацията са две понятия, които, макар и не...

Translate »