грамада
стабилизация

Вписване в регистър, противопоставимост и правна сигурност

1. Вписването е включването и съхраняването на информация за определен акт в единна централизирана и електронна система, управлявана от компетентен държавен орган, наречена регистър. У нас на вписване подлежат актове...

art-13-07-2016

ЦЕСИЯТА И ПОТРЕБИТЕЛЯТ – ДЛЪЖНИК

1.В годините след прехода от централизирана и планова към пазарна икономика един малко използвани до края на 80-те години на миналия век институт – институтът на промяната на кредитора, наречен...

28-05-2015

Възраженията, които застрахователят може да прави на третото увредено лице при задължителната застраховка „гражданска отговорност” на автомобилистите

1.Принципът, който европейското застрахователно право възприе и който се въведе и в националните законодателства на държавите – членки на Европейския съюз е, че не всички възражения, които по принцип произтичат...

art232

Корпоративна социална отговорност

1.Корпоративната социална отговорност е една от най-актуалните теми в правото и икономиката. Тя се свежда предимно до това, всички търговци и социални образувания, които извършват дейност, която влиза в съприкосновение...

Правното понятие за търговска тайна в контекста на Директива (ЕС) 2016/943

The Legal Notion of Trade Secret in the Light of Directive (EU) 2016/943   Abstracts The article concerns Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council on...

справедливостта

ЕДНО РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ, КОЕТО ПРЕДИЗВИКА ДИСКУСИИ В ПРАКТИКАТА И СЪМНЕНИЕ ЗА ПРАВИЛНОСТ В ТЕОРИЯТА

1.През последните няколко дни редица електронни сайтове информираха читателите си за решение на Съда на ЕС (СЕС) по дело С 80/2017 г., постановено на 4.09.2018 г.[1] Още преди да бъде...

Translate »