грамада
28-05-2015

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ВЪПРОСА ЗА ХАРАКТЕРА И ОСОБЕНОСТИТЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА ПО ЧЛ.17, ІV ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ДОГОВОРА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ (CMR)

Когато говорим за международен превоз на стоки, винаги следва да имаме предвид това, че тази сфера на стопанския живот е всеобхватна и би могла да представи доста казуси от практическа...

art-249

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ – ИЗКЛЮЧЕНИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА

Когато говорим за международен превоз на стоки, винаги следва да имаме предвид това, че тази сфера на стопанския живот е всеобхватна и би могла да представи доста казуси от практическа...

длъжника

ЕВРОПЕЙСКИЯТ РЕГЛАМЕНТ ЗА НАСЛЕДЯВАНЕТО

Кратък практически преглед Предисловие: На свое заседание в Брюксел от 10. – 11. Декември 2009 г. Европейският съвет прие дългосрочна програма със заглавие „Стокхолмската програма – една отворена и сигурна...

кредитни-услуги

НЕМСКИЯТ ЗАКОН ЗА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА

От 01.01.2007 г. България се присъедини към Европейския съюз. Без съмнение, благодарение на този факт, пред българските граждани и предприемачи се откриха нови възможности. За да могат да се възползват...

Translate »