грамада
противоконституционност

Обезсилване на заповед за изпълнение във връзка с чл.415 (5) ГПК. Съществуват ли противоречия и има ли нужда от промяна?

1. Увод и терминологични уточнения Заповедното производство, предвидено в Гражданско-процесуалния кодекс от 2008 год., представлява производство по защита на безспорни вземания, което има за цел да улесни и ускори процеса...

art-5.2.16

Омагьосаният кръг: Граждани- Администрация – Съд. Основни пречки и проблеми.

Увод и терминологични уточнения Административният процес или административно – процесуалното право  има за предназначение да разреши административно-правен спор между правни субекти, които поначало се намират в неравностойно положение –  между представители на...

Translate »