грамада
OOD

Преглед на практиката на ВКС относно поставянето под запрещение

I.Уводни бележки Поставянето под запрещение е регламентирано в чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лицата и семейството (ЗЛС). Съгласно чл. 5, ал. 1 ЗЛС непълнолетните и...

недобросъвестно владение

Преглед на практиката на ВКС по приложението на чл. 240 ЗЗД

  Съгласно разпоредбата на чл. 240, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с договора за заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари или други заместими вещи,...

gramada-7-5-15

Приложимо ли е правилото на чл. 87, ал. 1 ЗЗД в хипотезата на чл. 262, ал. 2 ЗЗД? Преглед на две противоречиви решения на ВКС.

І. Вместо увод. Сключеният в границите на чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) договор обвързва страните със силата на закон, съгласно чл. 20а, ал. 1 ЗЗД и...

разпоредбата-чл-21

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОТ 01.03.2008 г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Част трета) VIII. Относно експертизата пред въззивния съд На първо място, следва да се изясни какво се има предвид в т. 3 от ТР № 1 от 09.12.2013 г. по...

art232

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОТ 01.03.2008 г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Част втора) ІV. Връчване на препис от въззивната жалба Препис от въззивната жалба се връчва на ответната страна, както и на подпомагащата страна на ответната страна, а не и на...

dokumenti-prestaplenie

ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВЪЗЗИВНОТО ОБЖАЛВАНЕ ПРИ РЕЖИМА НА ДЕЙСТВАЩИЯ ОТ 01.03.2008 г. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Част първа) I. Ограничено въззивно обжалване В теорията[1] е прието, че въззивното обжалване по режима на действащия от 01.03.2008 г. Граждански процесуален кодекс (ГПК) е от вида на ограниченото въззивно...

Translate »