грамада
art-18-03

За приложимостта на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 ТЗ по отношение на договор за особен залог, обезпечаващ собствен дълг. Съотношение с иска по чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ

Отменителните искове в производството по несъстоятелност са способ за попълване на масата на несъстоятелността, която да послужи за удовлетворяване на кредиторите при нейното успешно осребряване и последващо разпределяне.

Translate »