грамада
art-249

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА И ПРЕБИВАВАНЕ ТИП „СИНЯ КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“

Каква е процедурата по придобиване на разрешение за работа и пребиваване тип „синя карта на Европейския съюз“? Какви стъпки следва бъдат предприети от страна на работодателя и работника, респ. служителя...

Translate »