грамада
режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

Конститутивните съдебни решения и техният вещен ефект

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представляват конститутивните съдебни решения като възможни способи за придобиване на вещни права[1]. В изложението се акцентира върху изясняване същността, правната природа и...

За приложното поле и значението на правото на предпочитание по смисъла на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността като предпоставка за придобиване на вещни права

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е приложното поле и значението на правото на предпочитание в светлината на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) в...

art

Съдебната делба през призмата на придобивния способ

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е съдебната делба като производство за придобиване на вещни права. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване същността и правната природа на субективното...

art-18-05-2

Определяне на по-голям дял на съпруга от общото имущество в хипотезата на чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс – същност и дискусионни въпроси

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е субективното право по чл. 29, ал. 3 от Семейния кодекс. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване същността и правната природа на субективното...

gramada-7-5-15

Субективното право по чл. 30 от Семейния кодекс – същност и спорни въпроси

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е субективното право по чл. 30 от Семейния кодекс. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване същността и правната природа на субективното право по...

длъжника

Субективното право по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите – теория и практика на ВКС

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е субективното право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД като предпоставка за придобиване на вещни права. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване...

Translate »