грамада
стабилизация

Конститутивните съдебни решения по чл. 29, ал. 1-2 от Семейния кодекс като способи за придобиване на вещни права

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представляват конститутивните съдебни решения по чл. 29, ал. 1-2 СК като способи за придобиване на вещни права1. В настоящото изложение е направен...

застрахователни

Приемането на наследството по опис от наследник с право на запазена част в хипотезата на чл. 30, ал. 2 ЗН като предпоставка за възникване и реализиране на субективното право по чл. 30, ал. 1 ЗН и като защитно средство в полза на непризованите към наследяване наследници

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява приемането на наследството по опис от наследник с право на запазена част в хипотезата на чл. 30, ал. 2 от Закона...

06-02-2017

Унищожаемостта на завещателно разпореждане като предпоставка за наследяване по закон на вещно право върху недвижим имот

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява унищожаемостта на завещателно разпореждане като предпоставка за наследяване по закон на вещно право върху недвижим имот. В настоящото изложение е направен опит...

24-08-2015

Отмяната на влезли в сила съдебни решения като способ за придобиване на вещни права върху недвижими имоти и действие на отмяната спрямо правата на страните и на трети лица

Ключови думи: отмяна, съдебно решение, придобивен способ, вещни права, правни последици, страни, вписване, трети лица   Въведение Предмет на разглеждане на настоящата статия представлява институтът на отмяната на влезли в...

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Относно правната и житейска необходимост от нотариалния развод по взаимно съгласие

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представляват правните и житейски съображения, които обуславят необходимостта разводът по взаимно съгласие като институт, уреден в чл. 50-51 от Семейния кодекс (СК),...

За правния режим на сградите или постройките, изградени по време на сключен граждански брак между съпрузи

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява правния режим, под който се поставят сградите или постройките, чието изграждане става по време на сключен граждански брак между съпрузи. В...

Translate »