грамада
24-08-2015

Отмяната на влезли в сила съдебни решения като способ за придобиване на вещни права върху недвижими имоти и действие на отмяната спрямо правата на страните и на трети лица

Ключови думи: отмяна, съдебно решение, придобивен способ, вещни права, правни последици, страни, вписване, трети лица   Въведение Предмет на разглеждане на настоящата статия представлява институтът на отмяната на влезли в...

отговорността-за-чужди-данъчни-задължения

Относно правната и житейска необходимост от нотариалния развод по взаимно съгласие

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представляват правните и житейски съображения, които обуславят необходимостта разводът по взаимно съгласие като институт, уреден в чл. 50-51 от Семейния кодекс (СК),...

За правния режим на сградите или постройките, изградени по време на сключен граждански брак между съпрузи

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява правния режим, под който се поставят сградите или постройките, чието изграждане става по време на сключен граждански брак между съпрузи. В...

режим-лихва-застраховка-гражданска-отговорност

Конститутивните съдебни решения и техният вещен ефект

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представляват конститутивните съдебни решения като възможни способи за придобиване на вещни права[1]. В изложението се акцентира върху изясняване същността, правната природа и...

За приложното поле и значението на правото на предпочитание по смисъла на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността като предпоставка за придобиване на вещни права

1. Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е приложното поле и значението на правото на предпочитание в светлината на чл. 33, ал. 2 от Закона за собствеността (ЗС) в...

art

Съдебната делба през призмата на придобивния способ

Въведение Предмет на изследване на настоящата статия е съдебната делба като производство за придобиване на вещни права. В настоящото изследване се акцентира върху изясняване същността и правната природа на субективното...

Translate »