грамада
art-27-06-2016

Законът за особените залози и поредния провал на съда по прилагането му

(Коментар на Решение № III-55 от 27.01.2015г. по в.гр.д. № 2098/2016г. на Бургаски окръжен съд и Решение № 33 от 19.01.2017 г. по в. гр. д. № 2051/2016 г. на...

art-29-01-16

Критичен поглед върху някои съдебни решения по прилагането на ЗИДЗОЗ обнародван в ДВ бр. № 105 от 30.12.2016г. – част 2

            Настоящият коментар е вторият от двата коментара, посветени на новоизлезли през 2017г. съдебни решения, които се провалят в опита си да прилагат измененията в ЗОЗ, приети с обнародвания...

съдебни-решения

Критичен поглед върху някои съдебни решения по прилагането на ЗИДЗОЗ, обнародван в ДВ бр. № 105 от 30.12.2016г. Част 1

          Настоящият коментар е първият от двата коментара, които ще посветя на новоизлезли през 2017г. съдебни решения, които се провалят в опита си да прилагат измененията в ЗОЗ,  приети с...

конкуренция апорт особен залог

Конкуренция между апорт и особен залог на търговско предприятие във връзка с придобиване на правa върху недвижим имот

Настоящото изследване е посветено на конкуренцията между правото на собственост, което придобива едно търговско дружество /апортьор/ върху недвижим имот след извършен апорт и заложното право, което придобива заложният кредитор на...

вписване-особен-залог

ДЕЙСТВИЕ НА ВПИСВАНЕТО НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

Статията има за цел да предложи анализ на някои практически проблеми на действието на вписването на особения залог на търговско предприятие. Те са представени в светлината на сега действащите текстове...

art-27-06-2016

Актуални въпроси на публичната продан с участието на съделители и съпруг-недлъжник

Като един от способите за придобиване на право на собственост върху недвижим имот, публичната продан определено представлява особен интерес, както за доктрината, така и за практикуващите правници.

Translate »