грамада
art-45

Кога е налице споразумяване във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 ЗЗД?

I. Увод. Институтът на представителството е обременен с множество проблеми, които възпрепятстват нормалното възникване на правоотношения между представлявания и третото договарящо лице. В стремежа си да улеснят и ускорят сключването...

art-29-01-16

Критичен преглед на Тълкувателно решение № 6 от 15.05.2012 г. по тълк. д. № 6/2011 г., ОСГК на ВКС

Постановка на проблема. Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане намира широко приложение в гражданския оборот като способ за придобиване на право на собственост, от...

представителната-власт

За ограниченията на представителната власт в хипотезата на множество представители в капиталово търговско дружество

                                                           ...

28-07-2015

За проблематиката на иска по чл. 74 ТЗ

I.Увод. В качеството си на висш орган в структурата на капиталовите търговски дружества общото събрание взема решения по основните въпроси на дружествената дейност. Една от гаранциите за законосъобразното упражняване на...

gramada-23-06-15

В очакване на Тълкувателно решение по Тълкувателно дело № 5/2014 г. по описа на ОСГТК на ВКС

  Постановка на проблема. С разпореждане на председателя на ВКС от 01.10.2014 г. е образувано тълкувателно дело № 5/2014 г. по описа на ОСГТК на ВКС по материалноправния въпрос, “какво...

съдебни-решения

За симбиозата между правата по чл. 19, ал. 3 ЗЗД и чл. 135, ал. 1 ЗЗД

Уводни думи. Предварителният договор и Павловият иск са обект на многостранно юридическо изследване, чиято слабост се състои в това, че ги разглежда разделно и независимо без да отделя внимание на...

Translate »