грамада
gramada-4-5-15

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ. ФОНД ЗА НЕЗАСТРАХОВАНИ МПС

I. Автомобилният транспорт, независимо дали се извършва от търговци – професионалисти или от граждани за задоволяване на лични нужди, е дейност, която носи особено висок риск от настъпване на произшествия,...

Translate »