грамада
art-251

Интересни разрешения на въпроси, свързани с ипотечното право, в практиката на ВКС и Апелативните съдилища

УВОД Ипотеката, като силно средство за защита на правата на кредитора – едно сигурно обезпечение, винаги е била предмет на тежки спорове в съдилищата. Причините за това са най-вече, че...

gramada-23-06-15

За разпростирането на ипотечното право върху поземлен имот върху сградите, построени в него

Един близък приятел, цитирайки друг свой приятел, обича да казва, че правото е противоестествена наука. Това е вярно, поради факта, че правото само по себе си не съществува в материалната...

gramada-06-07-15-1

Отказът от бъдещи права: гледната точка на австрийското и българското право

  Въведение   Когато се говори за отказ от права, първо трябва да бъде изяснена същността на явлението спрямо дефиницията на субективното право: защото общоприетото твърдение, че субективните права са...

21-5-2015

Анализ на съдебната практика на Търговската колегия на ВКС по въпроси относно развитието на правото – част 2 Граждански процес и несъстоятелност (решения по дела, допуснати до касация през 2014 г.)

Втората част на статията коментира решения на търговската колегия на ВКС, допуснати до касация през 2014 г. по въпроси от областта на гражданския процес и производството по несъстоятелност. Въпросите и...

21-5-2015

Анализ на съдебната практика на Търговската колегия на ВКС по въпроси относно развитието на материалното право (решения по дела, допуснати до касация през 2014 г.) Част І

Настоящото изложение цели да представи отговорите на въпроси, развиващи правото, дадени от търговската колегия на ВКС по делата, които са били допуснати до касация през 2014 г. Въпросите и техните...

gramada-27-4-15

Наблюдения върху възможността за коригиране на сметките за електрическата енергия, баланса на интереси в правото и трудния път на справедливите решения

Казват, че справедливостта е (или трябва да бъде) естествено присъща на всяко правно решение. В някои често повтарящи се житейски ситуации обаче се налага да си зададем въпроса „коя справедливост“?...

Translate »