грамада
art-11.05.2016

За някои проблеми на пасивната легитимация при искове срещу превозвачи на пътници

В последните години исковете на пътници поради закъснения на превозно средство или телесно увреждане зачестяват, а и променят характера си. Все по-често пътническите превози се извършват международно или с използване...

многократното застраховане и съзастраховането

Кои лица имат право да поискат обезщетение за неимуществени вреди от смърт на близък?

След дълги перипетии и многократни изменения на въпроса пред общото събрание на гражданската, търговската и наказателната колегия (ОСГТНК) на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано тълкувателно дело № 1/2016 г....

art-246

Възможен ли е иск за обезщетение на причинени от съдебните органи разноски

С благодарности към адв. Симеон Стойчев за дискусията по обсъжданите тук идеи. Настоящата статия следва да разгледа един като че ли несъществувал досега проблем – дали може една страна да...

гражданска имуществена санкция

Договори за предоставяне на безплатен достъп до пространства и ресурси с търговска цел

Социологията и икономическата наука в последните години все повече развиват понятието за т.нар. „споделена икономика“ – модел, при който собствеността върху определени ресурси все повече ще отстъпва по значение пред...

art-23-06-2

Право на изкупуване – опит за икономически анализ

Въведение Икономическият анализ на правото е широко използван в правната наука метод за преценяване на качеството на дадена регулация или – ако по този начин думата придобива по-широк смисъл –...

стабилизация

Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или капан на „стабилността“?

Изненадващо в последните седмици от съществуването си и малко преди Коледните празници Четиридесет и третото Народно събрание прие промени в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. 105/2016 г., с които...

Translate »