грамада
гражданска имуществена санкция

Договори за предоставяне на безплатен достъп до пространства и ресурси с търговска цел

Социологията и икономическата наука в последните години все повече развиват понятието за т.нар. „споделена икономика“ – модел, при който собствеността върху определени ресурси все повече ще отстъпва по значение пред...

art-23-06-2

Право на изкупуване – опит за икономически анализ

Въведение Икономическият анализ на правото е широко използван в правната наука метод за преценяване на качеството на дадена регулация или – ако по този начин думата придобива по-широк смисъл –...

стабилизация

Производството по стабилизация – дълго чакана глътка въздух или капан на „стабилността“?

Изненадващо в последните седмици от съществуването си и малко преди Коледните празници Четиридесет и третото Народно събрание прие промени в Търговския закон, обнародвани в ДВ, бр. 105/2016 г., с които...

art-1.02.2016

Допустимо ли е ограничаване на отговорността на продавача за недостатъци с договора между страните?

Повод за написване на настоящата статия даде казус, който се наложи да разгледам. В него страните имаха сериозно аргументи да уговорят поредност за удовлетворяване на претенциите на купувача за евентуални недостатъци на продаваната стока. Това постави и сериозният въпрос – не се ли е объркал законодателят, като е забранил да се ограничава отговорността за недостатъци

биологичния-баща

Новите положения при арбитраж с участието на потребител

Коментар на едно недоизпипано законодателно решение Настоящата статия цели да разгледа новите правни положения по арбитражни дела, в които като страна участва потребител. Нововъведението в случая са измененията в  Закона...

art-251

Интересни разрешения на въпроси, свързани с ипотечното право, в практиката на ВКС и Апелативните съдилища

УВОД Ипотеката, като силно средство за защита на правата на кредитора – едно сигурно обезпечение, винаги е била предмет на тежки спорове в съдилищата. Причините за това са най-вече, че...

Translate »