грамада
биологичния-баща

Допустимо ли е изменение на отрицателен установителен иск за собственост в положителен и обратното?

Въпросът, който ще бъде изследван в настоящата статия, е включен в обхвата на Тълкувателно решение (ТР) № 4/2014 г. на ОСГК на ВКС, като видно от Предложението за образуване ,...

17-08-2015

Защита на длъжника при проведено изпълнение по обезсилена заповед за незабавно изпълнение

Настоящата статия се концентрира върху един актуален проблем на правоприлагането: какви са средствата за защита на длъжника при проведено изпълнение във връзка с издадена заповед за незабавно изпълнение при последвало...

28-07-2015

ОБЕМЪТ НА ДЪЛЖИМОТО ПРИ ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Тази статия е провокирана от един актуален дебат по въпроса с приложението на института на предсрочната изискуемост по отношение на договорите за потребителски кредит. През изминалата година по обсъждания проблем...

Translate »