грамада
31-08-2015

Частичните искове и разпиленият диалог между властите

На практика е възможно и често срещано да бъдат заведени няколко частични иска за едно и също вземане, като тогава представлява интерес как следва да процедира съдът, когато исковете са...

28-07-2015

„На кого ни остави“ ли?

Повече от половин година без фигура като Кристиан Таков е достатъчно време, за да може да се злоупотреби максимално с него. Докато по-видимото лице на злоупотребата е закачането на името...

Mikelanjelo

НАРЪЧНИК НА ЗАБЛУДИТЕ ЗА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ

Няма да е пресилено да се каже, че провелата се в началото на октомври в Народното събрание конференция по случай десет години от приемането на ГПК се превърна в травматично...

art-13-07-2016

И отново за екзекуцията на частната собственост

Инстанционността не може да бъде гаранция за защита на правата на гражданите, когато на всяка инстация има достатъчен брой съдии, способни (по най-различни причини) да изкривят закона. Нито пък задължителността...

биологичния-баща

Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционност на приложим по делото закон

Позоваването на конституционни норми без междинно звено по начина, очертан в РКС № 10/1994 г., влиза в противоречие с установения у нас концентриран контрол за противоконституционност на законите.

длъжника

Критичен поглед на някои актове на ВКС по въпроса за спирането на гражданско дело по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

Проблемът за спирането на гражданско дело в хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – при обусловеност от въпроси, предмет на друго дело, привлича все повече интереса на...

Translate »