грамада
Mikelanjelo

НАРЪЧНИК НА ЗАБЛУДИТЕ ЗА КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ

Няма да е пресилено да се каже, че провелата се в началото на октомври в Народното събрание конференция по случай десет години от приемането на ГПК се превърна в травматично...

art-13-07-2016

И отново за екзекуцията на частната собственост

Инстанционността не може да бъде гаранция за защита на правата на гражданите, когато на всяка инстация има достатъчен брой съдии, способни (по най-различни причини) да изкривят закона. Нито пък задължителността...

биологичния-баща

Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционност на приложим по делото закон

Позоваването на конституционни норми без междинно звено по начина, очертан в РКС № 10/1994 г., влиза в противоречие с установения у нас концентриран контрол за противоконституционност на законите.

длъжника

Критичен поглед на някои актове на ВКС по въпроса за спирането на гражданско дело по реда на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК

Проблемът за спирането на гражданско дело в хипотезата на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК – при обусловеност от въпроси, предмет на друго дело, привлича все повече интереса на...

17-07-2015

Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване /част 2/

Съотношение между гестия и поръчка 7. Гестията е извъндоговорен източник, така че за нея можем да говорим само доколкото не са налице никакви уговорки между страните. Те може да бъдат...

4-08-2015

Актуален поглед върху воденето на чужда работа без натоварване /част 1/

1. Целта на тази статия е да покаже, че доброволното водене на чужда работа без натоварване (гестията) е незаслужено подценяван източник на облигационни отношения. Почти напълно липсващата съдебна практика, както...

Translate »