грамада

МАРКОВА ГАВРА С ЧУЖДО ЛИЧНО ИМЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДОТВРАТЕНА!

Напълно разбирам, че самото заглавие предизвиква повторно вглеждане. Представете си типичният случай за упражняване на бизнес под личното ви име- каквито са названията на десетки хиляди регистрирани фирми. Произвеждате търсени...

art-28

МАГИСТРАТ И КАНДИДАТ

Благодарим сърдечно за предоставянето на статията на интернет изданието Грамада от www.braykov.com, както и лично на автора за специалното посвещение за нашите читатели Думите на словото са като нотите на музиката – неточната им употреба лишава...

art-14-03-16

ЕДИН ЩАСТЛИВ АКАДЕМИЧЕН ЩУРЕЦ

(Колоквиум в памет на доц. д-р Румен Чолов /1949-2005/ в СУ-ЮФ на 10.03.2016) Уважаеми Присъстващи, Чутото досега в тази зала ме убеждава, че ние нямаме нужда от канонизирана икона на...

PicArticle2

СПИРА ЛИ ЧАСТИЧНИЯТ ИСК ДАВНОСТТА ЗА НЕПРЕДЯВЕНАТА ЧАСТ НА ВЗЕМАНЕТО?

(Посвещавам на приятелите на www.gramada.org)        1.Настоящото изложение е остро полемично. То е повече слово, отколкото писание. По тази причина не мога да се вместя във формат на академична...

ДЪРЖАВА БЕЗ ОСНОВИ

На България й липсват двете основни колони на държавността: Армия и Правосъдие. България съществува само в невинните и безкористни сърца, милеещи за нея.

гграмада - офшорна компани

Зловеща клада на правни принципи и международни договори.

На 01.07.2014г. влизат в сила санкциите на Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици,...

Translate »