грамада

Уважаема Грамада,   Прочетох с вълнение и свито сърце материала ви за трагедията и наближаващата имуществена екзекуция на семейство Ваташки и тяхната автомивка Юлис на бул. Тодор Каблешков-София. Дори с тревожно любопитство спрях при тях да си измия колата. Работещите там са посърнали от ужас, а над главите им се вее българското, американското и европейското […]

Danni

Коментираната тематика е инспирирана от факта, че множество стопански субекти и/или техните консултанти интерпретират Общия регламент за защита на личните данни(наричан по нататък в изложението ми GDPR от англ. General Data Protection Regulation) не в точния му юридически, съответно технически смисъл, а “нагаждайки го” най-вече към техническата база и реалните(настоящи) търговски интереси на конкретно дружество. […]

Фирмата „Ему“АД, със седалище в с. Разбойна, Търговище, решава да реализира в Столична община проект с пазарна стойност 15 милиона Евро – малък небостъргач, наречен „Резиденс – 63“, с височина 42 метра и 78 апартамента, в презастроения столичен квартал „Манастирски ливади – Запад“, в който въздуха и светлината обитателите му виждат само по телевизията, вечер. […]

конкуренция апорт особен залог

Въведение Адвокатската дейност е една свободна професия, но също така и регулирана професия. Тя е установена преди всичко, като обществена служба в полза на доброто правосъдие. Затова, специфичните ограничения и задължения, както и правата и привилегиите, които адвокатите притежават, не представляват самоцел, а предпоставка и средство за осъществяване на предназначението на адвокатурата – по-добро и […]

I. Съотношение между общо и специални основания за нищожност на договора. Нищожността на договора[1] представлява засягането му от най-тежък порок, поради което той е напълно негоден да породи желаните от страните правни последици. Режимът на нищожността се определя от закона, а не от волята на страните (Решение от 26.01.1999 г. по в.а.д. № 25/1998 г., […]

gramada art232

  Problems in Differentiating the Grounds for Dismissal under Art. 328, para. 1, item 6 and item 11 of the Labour Code in the Practice of the Supreme Court of Cassation   Ключови думи: промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, необходимо образование или професионална квалификация за изпълняваната работа, основание за уволнение, Кодекс на труда […]

Translate »