грамада
Mark_Avrelii

„И говедата виждат, имат впечатления, и представи.. но умът е водач към очевидните задължения“ Марк Аврелий,  ІІ от н.е. , „Към себе си“ Марк Аврелий Антонин (121–180 г.) е римски император (161–180 г.). Произхожда от знатния род на Аниите, чието потекло е от тогавашна Испания. Роден и отгледан в Рим в двора на император Адриан. […]

6-08-2015

Статията има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни актове, които по преценка на автора могат да представляват интерес за съдиите, нотариусите, адвокатите, съдебните изпълнители, научните работници, студентите по право и т. нат., и които […]

Philip_Jjessup

Филип Джесъп завършил право в университета “Йейл”, а по-късно получил докторска степен от Колумбийския университет, където започнал да преподава. По време на Първата световна война Джесъп бил пратен на фронта във Франция и, сблъсквайки се с ужасите на войната, се заклел да работи за утвърждаването на мира чрез дипломация. През следващите години той станал посланик, […]

кредитни-услуги

Въведение: Настоящото изложение има за цел да маркира и може би обоснове различните подходи при определяне минималния размер на адвокатското възнаграждения и юрисконсултското такова, които практиката възприема След постановяване на т.3 от Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013г. постановено по Тълкувателно дело № 6/2012г. на Общо събрание на гражданска и търговка колегия на Върховния касационен […]

art-23-06-2

(Съвместима ли е правната уредба на здравеопазването с Конституцията на РБ) Правата на пациентите са предмет на шумно прокламирана защита. Има Европейска харта за правата на пациентите, специален раздел в Закона за здравето, неизвестен брой законопроекти за правата на пациента, които преди повече от 5 години се развяваха из парламента. В последно време пациентът стана […]

art-2.02.2016

Първият въпрос, по който до момента е съществувала противоречива съдебна практика на съдилищата, е досежно възможността да се извърши въвод във владение от съдебен изпълнител срещу трето лице, заварено в имота, което заявява, че владее имота от момент, предхождащ завеждането на делото, решението по което се изпълнява. В тази връзка се разглежда от съдиите и […]

Translate »