грамада

Конституционният съд на Германия обяви днес дългоочакваното си решение по обединените в един процес конституционни дела, касаещи забраната за намеса на медицински и други специалисти в случаите, когато човек вземе решение да сложи край на живота  си.  Решението на немските конституционалисти впечатлява с философско – юридическата си аргументация и независимо от личното отношение на всеки […]

1. Застраховката „гражданска отговорност“ на автомобилистите е една от най-важните застраховки, с най-голям пазарен дял и най-широко приложение. Това произтича от нейния задължителен характер и от големия брой пострадали при пътно-транспортни произшествия. През последните години тя отново излезе на преден план в периметъра на общественото внимание, поради намерението да се въведе у нас системата „бонус-малус“. […]

Пакистанската кухня е доста пикантна, но храната за размисъл, която в момента идва от Пакистан, ще изгори доста умствени стомаси. На 9 март 2007 г.  председателят на върховния съд на Пакистан г-н Ифтикар Мохамед Чодхри беше суспендиран от длъжност по заповед на президента Мушараф заради неподходящо (но неконкретизирано) поведение. Отстраняването на върховен съдия Чодхри провокира […]

ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ                                                ГЛАВА 4 А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички. Помежду им нямаше ни един, който […]

ВТОРА ЧАСТ В част първа на настоящето изложение бе посочена константната практика на ВКС, съгласно която тригодишната давност по чл. 32, ал. 2 ЗЗД за релевиране на унищожаемостта на сделка, сключена от лице, което към момента на сключването й не е могло да разбира или ръководи постъпките си тече от датата на извършване на сделката. […]

Danni

1.Въведение. Технологичният бум на цифровите технологии промени концептуално способите, по който се създават, продуцират, разпространяват и използват авторските произведенията в Интернет, както и други защитени обекти на интелектуална собственост(например домейните). През последните две десетилетия възникнаха иновативни онлайн технически способи за възпроизвеждане на съдържание(визирам т.нар “стрийминг”), както и нови субекти в авторскоправната среда(онлайн медиите) и свързаните […]

Translate »