грамада
CostituzionenKyuchek

В Библията пише, че от мръсен извор чиста вода не излиза. Мафиотски змиярник няма как да роди анти-мафиотска конституция. И други сатрапи се опитват     да гасят бунт с  конституция. Но няма защо да ходим толкова далеч. Българската история ни предлага наготово поучителен пример. След зверското потушаване на Априлското въстание, в края на 1876 г. в […]

ProtestiGramada

НАЙ–ОПАСНИЯТ ПРОТИВНИК НА СВОБОДАТА Е ЩАСТЛИВИЯТ РОБ. УМИШЛЕНОТО ОПРОСТАЧВАНЕ НА НАЦИЯТА ПОЗВОЛЯВА НА ЛЪСКАВИ ПРОСТАЦИ ДА ПРЕТЕНДИРАТ ЗА НЕЙНИ ЕСТЕСТВЕНИ ЛИДЕРИ. УПРАВЛЯВАЩИ ПРЕСТЪПНИЦИ ОТМЕНЯТ ПРАВОСЛАВИЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ И БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ. БЪЛГАРСКОТО ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ СА ПРЕВЪРНАТИ В ДОЛНИ ГАЩИ НА ПРОСТАШКА ВЛАСТ И В БУХАЛКИ НА ЧАСТЕН ТЕРОР. КОГАТО СЕ ИЗКАЧИ ТВЪРДЕ ВИСОКО, МАЙМУНАТА ЗАПОЧВА […]

Наказателноправната регламентация на кражбата се съдържа в чл. 194–197 от НК с основен състав чл. 194, ал. 1, според който кражбата е отнемане на чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да се присвои. Обект на престъплението кражба са обществените отношения, които осигуряват нормалните условия за упражняване правото на […]

MagazinPapukchievi

През 2017 г. в Дирекция на музеите – Копривщица постъпва дарение на документи за дейността на Безплатната ученическа трапезария и старопиталището в града по време на Първата световна война. Дарителят е г-н Валентин Брайков. Архивните материали са пазени в семейството му по силата на обстоятелството, че неговият родственик (брат на дядо му) – Рашко Брайков, […]

VasilLevskiKashta

Годината е 1933, гр. Карлово. Срещу имота на виден български политик, се намира бащината къща на Васил Левски. По-точно казано – руините и запустелият буренясал двор. И какво мислите, че прави този властимеющ? Корумпира, плаща и натиска кмета, зам.кмета и общинските съветници в Карлово да гласуват разширяване на улицата, което да стане изцяло за сметка […]

Paragraf22Gramada

Ще започна настоящата статия с цитат от книгата „Параграф 22“ на Джоузеф Хелър: „Някои хора се раждат посредствени, други постигат посредственост, на трети посредствеността се налага отвън“. С ДВ, бр. 96 от 2019, в сила от 01.01.2020 г., Народното събрание измени и допълни законът за корпоративното подоходно облагане. Аз ще се спра само и единствено […]

Translate »