грамада

I. Съотношение между общо и специални основания за нищожност на договора. Нищожността на договора[1] представлява засягането му от най-тежък порок, поради което той е напълно негоден да породи желаните от страните правни последици. Режимът на нищожността се определя от закона, а не от волята на страните (Решение от 26.01.1999 г. по в.а.д. № 25/1998 г., […]

gramada art232

  Problems in Differentiating the Grounds for Dismissal under Art. 328, para. 1, item 6 and item 11 of the Labour Code in the Practice of the Supreme Court of Cassation   Ключови думи: промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, необходимо образование или професионална квалификация за изпълняваната работа, основание за уволнение, Кодекс на труда […]

гграмада - офшорна компани

1. Въведение Повод да напиша настоящата статия ми дава нееднаквото третиране на младшите адвокати от страна на съдиите, съдебните изпълнители, държавната администрация и други лица и органи, които или са част от съдебната власт, или упражняват публични функции, които засягат правата на физически или юридически лица. Със Закона за адвокатурата (ЗАдв) (обн. ДВ, бр. 55 […]

10-6-2016

Увод В статията анализирам някои особености на разпоредбите на Правилника за вписванията (ПВ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) относно вписването на възбрана върху имот. Целта на изложението е да изясни както актуалните положения в законовата уредба и съдебна практика по персоналната система на вписване, така и спецификите на вписването по реалната система […]

06-02-2017

(бележки върху Решение № 156 от 07.11.2018 по гр. д. № 1223/2018 г. на Върховен касационен съд, 3-то гр. отделение) Според чл. 59, ал. 1 ЗЗД всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, но само до размера на обедняването. Съгласно чл. […]

Точно на Коледа преди  200 години в параклиса на малкото австрийско селце Оберндорф на брега на реката Залцаахен, на 20км северно от Залцбург, точно на границата с Бавария, се ражда песента „Тиха нощ, Свята нощ!“.   Едва ли е случайно, че този християнски музикален шедьовър се появява до града на Моцарт 35 години след смъртта […]

Translate »