грамада
VasilLevskiKashta

Годината е 1933, гр. Карлово. Срещу имота на виден български политик, се намира бащината къща на Васил Левски. По-точно казано – руините и запустелият буренясал двор. И какво мислите, че прави този властимеющ? Корумпира, плаща и натиска кмета, зам.кмета и общинските съветници в Карлово да гласуват разширяване на улицата, което да стане изцяло за сметка […]

Paragraf22Gramada

Ще започна настоящата статия с цитат от книгата „Параграф 22“ на Джоузеф Хелър: „Някои хора се раждат посредствени, други постигат посредственост, на трети посредствеността се налага отвън“. С ДВ, бр. 96 от 2019, в сила от 01.01.2020 г., Народното събрание измени и допълни законът за корпоративното подоходно облагане. Аз ще се спра само и единствено […]

Публикувано на www.gramada.org       Следващите редове са за мен една авантюра, едно приключение в обетования свят на античната история и то само в една загадка на само един частично запазен древен паметник. На този чужд бряг ме изхвърлиха вълните на благоговението пред една забулена  във времето и ненадмината цивилизация, която продължава да хвърля искри […]

Решението за откриване на производство по несъстоятелност като способ за придобиване на вещни права   Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява решението за откриване на производство по несъстоятелност като способ за придобиване на вещни права. В настоящото изложение е направен опит да се изяснят същността на субективното право по чл. 625 ТЗ, упражняването […]

GrajdanskaOtgovornost

1.Задължителната застраховка „гражданска отговорност” (ЗГО) на автомобилистите поставя все повече и повече въпроси. Обикновено те са свързани с правното положение на увреденото лице. Както е известно, задължителната ЗГО е създадена с цел да гарантира пълно обезщетение на третите лица, пострадали при пътно транспортни произшествия и изпълнява важна социална функция. Собствениците и водачите на моторни превозни […]

Конституционният съд на Германия обяви днес дългоочакваното си решение по обединените в един процес конституционни дела, касаещи забраната за намеса на медицински и други специалисти в случаите, когато човек вземе решение да сложи край на живота  си.  Решението на немските конституционалисти впечатлява с философско – юридическата си аргументация и независимо от личното отношение на всеки […]

Translate »