грамада
СК-медицинска-помощ

Статията има за цел да постави акцент върху някои съдебни актове на ВКС в материята на вещното право. Тематичният подбор не претендира за изчерпателност. Той засяга само тези съдебни актове, които по преценка на автора могат да представляват интерес за съдиите, нотариусите, адвокатите, съдебните изпълнители, научните работници, студентите по право и т. нат., и които […]

art-222-1

Настоящата статия се явява продължение на размислите, свързани с правната уредба на банковите сделки в Рим и тяхната връзка със съвременното право[1]. Предмет на изложението този път е римският неправилен депозит (depositum irregulare) и сметка (ratio) и сравнението им с депозита и платежната сметка, уредени в правото на ЕС. Неправилен депозит в Рим (depositum irregular) […]

Angel

На 12 юли 2017 приключи физическото присъствие на доц. Кристиан Таков между нас. Той блестеше като бяла  лилия в блатото и дразнеше жабешката му йерархия. Затова Господ го вдигна на небето- да ни свети от там. Но Кристиан остава тук със своята ренесансова съвест и рицарски кураж да забива копието на чистото слово в устата […]

Kristian2

Смъртта е като тих крадец в нощта. Идва, отнема ни всичко, на което държим, и си тръгва също толкова незабелязано, оставяйки за нас само пустош и въпроси. Все още не мога да повярвам, че пиша тези редове, но не мога и да се въздържа, защото крадецът посети и мен, приятелите ми, познатите ми, колегите ми […]

Kristian

„Искреност в позата е да не сваляш маските.“ Мнозина ще скърбят за Кристиан и ще му благодарят, че именно той ги е научил на право, но съм убеден, че малко от тях ще могат да посочат с ясни думи за кое точно му благодарят. Защото личността му не се състоеше от аритметично навързани „душа“, „интелект“ […]

БОРБАТА ЗА ПРАВО НА КРИСТИАН ТАКОВ   Със сигурност всички, които го познаваха и обичаха – а те са много – очакват във всеки един момент Кристиан Таков да напише шеговито опровержение. Последните му постове са буквално отпреди часове. Присъствието му беше толкова осезателно за юридическата гилдия – щастливците, които го познаваха не само като […]

Translate »