грамада

Пакистанската кухня е доста пикантна, но храната за размисъл, която в момента идва от Пакистан, ще изгори доста умствени стомаси. На 9 март 2007 г.  председателят на върховния съд на Пакистан г-н Ифтикар Мохамед Чодхри беше суспендиран от длъжност по заповед на президента Мушараф заради неподходящо (но неконкретизирано) поведение. Отстраняването на върховен съдия Чодхри провокира […]

ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ                                                ГЛАВА 4 А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички. Помежду им нямаше ни един, който […]

ВТОРА ЧАСТ В част първа на настоящето изложение бе посочена константната практика на ВКС, съгласно която тригодишната давност по чл. 32, ал. 2 ЗЗД за релевиране на унищожаемостта на сделка, сключена от лице, което към момента на сключването й не е могло да разбира или ръководи постъпките си тече от датата на извършване на сделката. […]

Danni

1.Въведение. Технологичният бум на цифровите технологии промени концептуално способите, по който се създават, продуцират, разпространяват и използват авторските произведенията в Интернет, както и други защитени обекти на интелектуална собственост(например домейните). През последните две десетилетия възникнаха иновативни онлайн технически способи за възпроизвеждане на съдържание(визирам т.нар “стрийминг”), както и нови субекти в авторскоправната среда(онлайн медиите) и свързаните […]

„Бързата работа – срам за майстора“ Българска народна поговорка 1.Увод. Известно е, че търговската тайна (ТТ) е феномен, чието правно регулиране е проблем в национален, европейски и международен аспект. Приемането на Директива 2016/943[1] даде старт на правната регулация на защитата на ТТ за държавите членки на Европейски съюз(ЕС). За България това създаде задължение за  транспонирането […]

10-6-2016

  1.Триадата на правото на собственост, известна от римското право – владение, ползване и разпореждане се запазва и в днешното модерно общество. Ако има единствена, изключителна собственост върху една вещ, собственикът има неограничена власт върху нея – може да прави с нея, каквото си иска – да я консумира, да я унищожава, да я ползва […]

Translate »