грамада

Решението за откриване на производство по несъстоятелност като способ за придобиване на вещни права   Въведение Предмет на изследване на настоящата статия представлява решението за откриване на производство по несъстоятелност като способ за придобиване на вещни права. В настоящото изложение е направен опит да се изяснят същността на субективното право по чл. 625 ТЗ, упражняването […]

GrajdanskaOtgovornost

1.Задължителната застраховка „гражданска отговорност” (ЗГО) на автомобилистите поставя все повече и повече въпроси. Обикновено те са свързани с правното положение на увреденото лице. Както е известно, задължителната ЗГО е създадена с цел да гарантира пълно обезщетение на третите лица, пострадали при пътно транспортни произшествия и изпълнява важна социална функция. Собствениците и водачите на моторни превозни […]

Конституционният съд на Германия обяви днес дългоочакваното си решение по обединените в един процес конституционни дела, касаещи забраната за намеса на медицински и други специалисти в случаите, когато човек вземе решение да сложи край на живота  си.  Решението на немските конституционалисти впечатлява с философско – юридическата си аргументация и независимо от личното отношение на всеки […]

1. Застраховката „гражданска отговорност“ на автомобилистите е една от най-важните застраховки, с най-голям пазарен дял и най-широко приложение. Това произтича от нейния задължителен характер и от големия брой пострадали при пътно-транспортни произшествия. През последните години тя отново излезе на преден план в периметъра на общественото внимание, поради намерението да се въведе у нас системата „бонус-малус“. […]

Пакистанската кухня е доста пикантна, но храната за размисъл, която в момента идва от Пакистан, ще изгори доста умствени стомаси. На 9 март 2007 г.  председателят на върховния съд на Пакистан г-н Ифтикар Мохамед Чодхри беше суспендиран от длъжност по заповед на президента Мушараф заради неподходящо (но неконкретизирано) поведение. Отстраняването на върховен съдия Чодхри провокира […]

ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ                                                ГЛАВА 4 А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа; и никой нищо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички. Помежду им нямаше ни един, който […]

Translate »