грамада

До Грамада Относно: Автомивка Юлис Впечатлен съм, че груповото изнасилване се случва тъкмо на столичния булевард, носещ името на светлия символ на Българското Възраждане и бунтовен дух Тодор Каблешков! Иван Димитров

art-18-03

Неарбитрируемите спорове „Арбитражът като способ за разрешаване на спор от трето лице, овластено от страните по него с това правомощие, по думите на проф. Сталев, представлява една от най-осезаемите прояви на диспозитивното начало в гражданския процес, доколкото негова опора и оправдание е именно разпоредителната власт на страните относно техните частноправни имуществени правоотношения“. В процесуалната ни […]

Уважаема Грамада,   Прочетох с вълнение и свито сърце материала ви за трагедията и наближаващата имуществена екзекуция на семейство Ваташки и тяхната автомивка Юлис на бул. Тодор Каблешков-София. Дори с тревожно любопитство спрях при тях да си измия колата. Работещите там са посърнали от ужас, а над главите им се вее българското, американското и европейското […]

Danni

Коментираната тематика е инспирирана от факта, че множество стопански субекти и/или техните консултанти интерпретират Общия регламент за защита на личните данни(наричан по нататък в изложението ми GDPR от англ. General Data Protection Regulation) не в точния му юридически, съответно технически смисъл, а “нагаждайки го” най-вече към техническата база и реалните(настоящи) търговски интереси на конкретно дружество. […]

Фирмата „Ему“АД, със седалище в с. Разбойна, Търговище, решава да реализира в Столична община проект с пазарна стойност 15 милиона Евро – малък небостъргач, наречен „Резиденс – 63“, с височина 42 метра и 78 апартамента, в презастроения столичен квартал „Манастирски ливади – Запад“, в който въздуха и светлината обитателите му виждат само по телевизията, вечер. […]

конкуренция апорт особен залог

Въведение Адвокатската дейност е една свободна професия, но също така и регулирана професия. Тя е установена преди всичко, като обществена служба в полза на доброто правосъдие. Затова, специфичните ограничения и задължения, както и правата и привилегиите, които адвокатите притежават, не представляват самоцел, а предпоставка и средство за осъществяване на предназначението на адвокатурата – по-добро и […]

Translate »