грамада
art-251

Въпросът, поставен в настоящия материал, не е изследван в правната ни книжнина, но актуалността му е сериозна, тъй като от отговора му зависи дали, при залог на акции, заложният кредитор ще може да се намеси във вътрешните отношения между акционерите, съответно да атакува взетите решения на върховния орган на дружеството – общото събрание. Предмет на […]

art-11.05.2016

В последните години исковете на пътници поради закъснения на превозно средство или телесно увреждане зачестяват, а и променят характера си. Все по-често пътническите превози се извършват международно или с използване на различни видове транспорт или различни превозвачи. самите превозвачи също разнообразяват начините си на изпълнение на превоза и все по-често използват услугите на други превозвачи, […]

31-08-2015

На практика е възможно и често срещано да бъдат заведени няколко частични иска за едно и също вземане, като тогава представлява интерес как следва да процедира съдът, когато исковете са едновременно висящи. Този въпрос бе поставен в нова законодателна светлина след изменението на чл. 126, ал. 1 ГПК, направено с ДВ, бр. 42/2018 г. Съгласно […]

10-6-2016

1.При разпореждане с имот (най-често това разпореждане е договор с вещен ефект), който е в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), тоест бездялова съсобственост, се изисква кумулативното наличие на две волеизявления от съпрузите, с които дават съгласие – чл. 24, ал. 3 СК. Ако обаче само единият от съпрузите даде съгласие, без знанието на другия, […]

кредитни-услуги

Статията има за цел да изследва национализацията от 1947 г. на „Франко-Българската Банка“ АД. Тази национализация представлява интерес, защото е изключение от начина, по който са национализирани всички останали банки в България. Съгласно приетия Закон за банките от 1947 г., банковите дружества се национализират чрез „преминаване на активите и пасивите” им към определени държавни банки. […]

Danni

  Адв. Христина Георгиева, Докторант[1] Summary: This article investigates the legal framework that is applied when tax credit is implemented as a financial mechanism for supporting developers and publishers of video games with cultural content. The article also examines the compatibility of this type of financial support with the EU law, mainly with the EU […]

Translate »