грамада
JeanBodin

Жан Боден (1530 г. – 1596 г.) – закон за издигането Жан Бодeн никога не получил висок пост или голямо заплащане. И именно затова се превърнал в това, което е… След като изучавал право в университета в Тулуза, отишъл в Париж и работил като адвокат, а по-късно бил назначен за делегат на краля по време […]

FOTO_20-05

„Тогава всяка земна власт е като Божия, ако в строг закон открием милост.“ 16 век, Уилям Шекспир. Анонс: Настоящата статия е провокирана от наложителната съпоставка на чл.552 от Кодекса за банкрута на САЩ с някои принципни „нормотворчески“ постановки на ТР № 2 от 2015 по т.д № 2/2013 на ОСГТК, вдъхновили   „успешното“ и оправдано принудително […]

силата на пресъдено нещо

Законодателят е уредил преимуществено право на изкупуване за съделителите, чиито имот е изнесен на публична продан поради неговата неподеляемост, в производството по съдебна делба – чл. 354, ал.1 във връзка с чл. 505, ал.2 ГПК. Наблюденията ни при провеждането на публичните продажби на подобни имоти показаха, че е налице противоречие в становищата, както на органите […]

изпълнение

Увод. Разпоредбата на чл. 40 ЗЗД гласи, че „ако представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания“. Като реакция срещу противоречивата съдебна практика по въпроса за съдбата на сделката, сключена при условията на чл. 40 ЗЗД, тълкувателно дело № 5/2014 г. по описа на […]

HARBARD HARD

Джон Стюарт Мил (1806 г. –1873 г.) – всичко, което не е забранено, е позволено Бащата на Джон Стюарт Мил държал да възпита гений – на три-годишна възраст Джон започнал да учи старогръцки, а на осем години вече бил прочел някои от старогръцките класици и изучавал Платон в оригинал на латински език, познавал добре алгебрата, […]

art-5.2.16

Увод и терминологични уточнения Административният процес или административно – процесуалното право  има за предназначение да разреши административно-правен спор между правни субекти, които поначало се намират в неравностойно положение –  между представители на властта и обекти на правото. Понастоящем административните дела заемат голяма част от общия брой на съдебните производства. Това се дължи на обстоятелството, че в процеса […]

Translate »