грамада
справедливостта

Резюме: Тази статия е въведение към въпроса за правната защита на видеоигрите. В статията се разглеждат видовете правна защита, които предлага действащото българско законодателство, като е включен  и сравнително – правен анализ. Summary: This article is an introduction to the issue of the legal protection of videogames. The paper examines the types of legal protection […]

гражданска имуществена санкция

I. Увод. De lege lata в българското наследствено право действа системата на приемане (чл. 48 ЗН). Наследството може да бъде прието изрично – с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; в този случай приемането се вписва в особена за това книга (чл. 49, ал. 1 ЗН), или мълчаливо – […]

медицинска-помощ

I. Навлизане на оригинални и генерични лекарствени продукти на фармацевтичния пазар Особености на навлизането на пазара на оригинални лекарствени продукти Производителите на нови (първични, оригинални) лекарствени продукти получават патентна защита към момента на създаването на нова молекула (наричана още „активно вещество“). За един ограничен период патентната защита предоставя на такива производители правото да действат на […]

art-250

„Никого не съветвам да  инвестира в България“ Юли, 2016 година,  вестник  Де Лимбургер, Герд Лиърс – бивш министър на емиграцията на Кралство Холандия „Да инвестираш в България е все едно да сипваш вода в Черно море“ , коментар на Холандски професор по търговско право, също в печата Анонс: Заблуда  е, че последните 60 години (от […]

Mark_Avrelii

(Работно заглавие – „Проглеждането на Темида“) Съдебните  реформи като  ехо от сградата на ВАС, или – какво ли става, когато няма протокол и обсъждане …… Извлечение от протокол от събрание на Асоциация на българските административни съдии (АБАС), проведено в сградата на ВАС през 2017 г. Председателят (шефът –  maestoso):  Колеги, преминаваме към обсъждане на т.2 […]

Mark_Avrelii

„И говедата виждат, имат впечатления, и представи.. но умът е водач към очевидните задължения“ Марк Аврелий,  ІІ от н.е. , „Към себе си“ Марк Аврелий Антонин (121–180 г.) е римски император (161–180 г.). Произхожда от знатния род на Аниите, чието потекло е от тогавашна Испания. Роден и отгледан в Рим в двора на император Адриан. […]

Translate »