грамада
Чл.94 от ЗЗД

      Предмет на следващите редове е чл.94 от Закона за Задълженията и Договорите (ЗЗД) в днешната му редакция и тази от 1950, както и тяхната предистория.[1]       Въпросният чл.94 се появява в първородната редакция на ЗЗД-1950 (ДВ 2/1950) в следния вид:            ал.1.Недействителни са уговорките, с които предварително се изключва или ограничава отговорността на длъжника […]

Prof.PoliaGolevaAkcii

1.Търговският закон, приет през 1991 г.[1], уреди само правния режим на акциите и на някои техни видове, включително наличните акции – раздел трети от глава 14. Той обаче не предвиди разпоредби, отнасящи се до наследяването на акциите. Законът за наследството е от 1949 г[2]., когато търговското право у нас беше забранено и следователно не съдържа […]

NeosnovatelnoObogatiavane

В повечето национални юрисдикции, които принадлежат към семейството на common law[1] до сравнително скоро изобщо не се говори за някаква обща концепция за неоснователно обогатяване[2], което може да бъде обяснено както с определени исторически дадености[3], така и с прецедентния характер на common law[4]. За това допринася и обстоятелството, че еволюцията на правото на неоснователно обогатяване […]

Protesti2020PoziciaGramada

На 23 август 1876 писателят Виктор Юго изнася пламенна реч във Френското национално събрание против турските зверства в Априлското въстание. Речта му е публикувана от в-к Рапел на 29 август 1876 и разтриса цяла Европа. Припомняме някои пасажи от нея, които в днешните часове пак звучат като сирена. Оригиналният текст на Виктор Юго е в […]

Translate »